Spring til indhold

PADs seks anbefalinger på folkeskoleområdet

Nu nærmer vi os en afslutning på projektudvalget for afbureaukratisering og decentralisering (PAD) første arbejdsområde, som har været folkeskolen.
24.05.2019

Af Charlotte Nielsen

Udvalget havde som udgangspunkt en forventning om at komme til at arbejde med ledelsesstrukturen, eftersom det er her den største centralisering har fundet sted, men da PADs arbejde startede op august sidste år, altså otte måneder senere end de øvrige udvalg, så blev vores arbejde også underlagt de planer og initiativer, som BSU havde besluttet sig for. Derfor har vores arbejde været afstemt med Børn og skoleudvalget (BSU) og efter Hvidbogens udgivelse i januar 2019, som skulle afdække ledelse, medarbejdere og skolebestyrelsers vurdering af skolestrukturen, blev PAD bedt om at se på en af konklusionerne i Hvidbogen, som er Nærledelse.

PAD iværksatte to workshops i foråret, hvor ledelseskæden fra områdeledelse, pædagogiske ledere, medarbejdere repræsenteret ved arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten var indkaldt til et samarbejde omkring, hvad nærledelse egentlig er, og hvordan det skal forstås og igennem de to workshops, og på baggrund af Hvidbog, dialogmøder har PAD formuleret seks anbefalinger til BSU, som fremlægges d. 29. maj. BSU vil så beslutte, hvilke anbefalinger man vil gå videre med.

Hensigten med anbefalingerne er at styrke folkeskolen og derigennem elevernes læring. Vores Anbefalinger er: at give hver skole sit eget kendetegn, styrke fagligheden gennem dygtige medarbejdere, som har mulighed for efteruddannelse, at få en nærleder som herefter kaldes den daglige leder og står over de pædagogiske ledere, at skabe tydelige overgange mellem afdelinger og til ungdomsuddannelserne, at have fokus på afdelingsrådene, og at kommunalbestyrelsen sikrer implementering og evalueringer af de initiativer som iværksættes på folkeskoleområdet.

Vores arbejde i PAD skal styrke folkeskolen. Og vi har en forventning om, at vores anbefalinger vil flytte en del af beslutninger, der i dag tages centralt, ud til de nye daglige ledere på afdelingerne.

Hvis der er spørgsmål til vores anbefalinger, så er borgerne velkomne til at skrive til udvalget. Det kan gøres på vores mail eller gennem bloggen, hvor der også ligger indlæg om det, udvalget har lavet siden starten i august.Feedback

Sidst opdateret

24.05.2019

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander