Spring til indhold

Tilbage til skoleområdet

I det nye år er vi ved at skulle afslutte vores arbejde på ældreområdet. Derefter har vi et allersidste område tilbage som hedder: De understøttende funktioner. Det er bl.a. her man skal finde skolens pedel, som nu arbejder som servicemedarbejder i Drift og vedligehold. Et område som vi skal kigge ind i her i foråret.

I efteråret trådte Chr. Ahlefeldt fra Liberal alliance ud af PAD og ind kom i stedet John Harpøth fra Dansk folkeparti. Allerede i efteråret nåede John at være med til møder med interessenter og workshops, så han er kommet godt ind i arbejdsgangen i sit nye udvalg.

I PAD begynder det nye år med afslutningen på vores workshop-maraton. Det har været et forløb, hvor medarbejdere på alle niveauer har ydet en kæmpe indsats i forhold til både at prøve den nye metode af, som hedder Samskabt styring, og hvor medarbejderne har haft hovedrollen i forhold til at lokalisere gnidninger, faglige overlapninger eller ligegyldig dokumentation mellem fagligheder, afdelinger og institutioner inden for ældreområdet.

Medarbejderne er gået hjem fra hver workshop med ”lektier for” og er kommet tilbage med idéer og løsningsforslag. Det har været ekstra opgaver som de har skulle løse, og mens de har gjort det, er der andre der har løbet stærkere, når de har været væk. Det ved vi godt i projektudvalget, og derfor er det vigtigt for Karen, John og jeg at fortælle jer, at vi er rigtig glade og imponerede over de spændende diskussioner, betragtninger og løsningsforslag, som medarbejderne er kommet med. Mange tak for jeres indsats!

I arbejdet på ældreområdet skal projektudvalget nu i gang med arbejdet med anbefalingerne. Alle de input, der har været undervejs, vil danne grundlag for udarbejdelsen af de anbefalinger. Vi går nu ind i den afsluttende fase for arbejdet i vores udvalg, som jo stopper til 1. august 2020.

Ud over arbejdet med anbefalinger på ældreområdet, så går den sidste etape på skoleområdet i gang. Det handler om de Understøttende funktioner: Rengøring, Indkøb og Drift og vedligehold.

I november var medarbejdere fra alle funktioner og fra alle niveauer inviteret til et dialogmøde. Det blev et hold på over tredive personer, som brugte en eftermiddag på Elværket til at tale om de udfordringer, som de enkelte områder støder på i hverdagen. Efter mødet blev der identificeret nogle arbejdsopgaver, som arbejdsgrupper inden for områderne gik i gang med at undersøge nærmere.

Det har været vigtigt for udvalget, at dialogmøder og de nedsatte arbejdsgrupper er sammensat, så medarbejdere på alle niveauer i organisationen er repræsenteret. Ikke mindst de medarbejdere, som er på gulvet i vores institutioner og som har en dagligdag i tæt samarbejde med servicemedarbejdere fra Drift og vedligehold, Indkøb og Rengøring.

Det er områder, som der er blevet sparet tocifret mio. beløb på gennem de sidste års effektiviseringer og centraliseringer. Hvordan de mere eller mindre nye måder at håndtere drift og vedligehold, rengøring og indkøb på så fungerer, er det, som vi er i gang med at danne os et indtryk af.

Ud over at kigge ind og blive klogere på skole- og ældreområdet, så får vi også et indtryk af, hvordan man er lykkedes med alle de implementeringer som alle nyskabelserne står på ryggen af, og hvilken oplevelser, frustrationer og erfaringer, man har gjort sig undervejs. Det hele bidrager til summen af viden og indtryk, som vi tager med os videre til anbefalinger, som vi lige straks skal i gang med.Feedback

Sidst opdateret

29.01.2020

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander