Spring til indhold

Vi nærmer os en opsamling

Siden august har PAD arbejdet med strukturen på folkeskoleområdet. Og efter work shops, Hvidbog, skypemøder og besøg skal vi snart i gang med anbefalingerne

Af Charlotte Nielsen

På Bornholm ligger der en skole, som hedder Paradisbakkeskolen med en skoleleder, som hedder Pia Tofte. Hende mødte jeg på Folkemødet på Bornholm sidste år. Men vores bekendtskab sluttede ikke der; mandag d. 18. feb. havde vi skypemøde med damen fra Bornholm. Når vi har prioriteret at holde møde med Pia så er, fordi Bornholm allerede tilbage i 2008 indførte distriktsmodellen for deres folkeskoler, og så for et par år siden begyndte at gå den anden vej igen, nemlig med at selvstændiggøre deres skoler. Pia nævner selv tættere forhold mellem leder og medarbejdere, synlig ledelse, større ansvarsfølelse, bedre teams, lokale retninger og profiler og skolebestyrelser på hver skole. Det var en inspirerende og opløftende samtale.

I Holbæk kommune har BSU fået udarbejdet en Hvidbog, som netop har skulle klarlægge medarbejderes, ledere og forældres syn på skolestrukturen, som også er en distriktsmodel, som den på Bornholm. Den skal politikerne forholde sig til i det videre arbejde. Mange ledere, medarbejdere, skolebestyrelser og forældre har givet udtryk for, at de ikke mener at en ændring af strukturen er det rigtige på nuværende tidspunkt, nogen nævner, om man overhovedet kan skille struktur, økonomi og folkeskolereformen fra hinanden.

Der er ingen tvivl om, at i den bedste af alle verdener, der havde man i første omgang slet ikke udsat folkeskolen for det forløb, som er foregået i Holbæk, nemlig, at det blev den dårlige økonomi, der blev styrende for, hvordan vi skulle indrette kommunens folkeskoler. Men nu blev det sådan, at der kom en distriktsmodel. Og vi kan også konstatere at økonomien ikke er blevet mindre udfordret på skoleområdet, og de få midler der evt. kan findes frem gennem effektiviseringer, som sidst kom folkeskolen til del, hvor skal de ende henne: I en anden skolestruktur eller hos eleverne.

Lige om lidt står vi i PAD overfor at skulle lave vores anbefalinger til BSU. Lige om lidt skal vi afgøre med os selv, i hvilken retning de personer, som vi har snakket med, rapporter som er blevet læst, dialogmøder- hvor vi har hørt på borgerne, Hvidbøger, der er blevet gransket, skypemøder med KL og selvstændiggjorte skoleledere – i hvilken retning peger det. Det sidste arrangement som vi har sat på benene, inden vi sætter os og skriver, er to Worksshops, hvor ledelseskæden fra øverste leder til medarbejderen på gulvet er indkaldt for at tale om ledelsesstruktur/rum. Men så skulle vi også være helt klar til anbefalingerne.Feedback

Sidst opdateret

24.05.2019

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner