Spring til indhold

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Projektudvalget skal udarbejde konkrete anbefalinger til afbureaukratisering og decentralisering som på én og samme tid skal bidrage til at øge kvaliteten af service til og værdi for borgere, medarbejdere samt virksomheder og lokalområdernes udvikling samt effektiviteten i løsningen af opgaverne.

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Ansvarlig direktør

Den ansvarlige direktør er Rasmus Bjerregaard.

Formål

Udvalget skal udarbejde konkrete anbefalinger til afbureaukratisering og decentralisering som på én og samme tid skal bidrage til at øge

  • kvaliteten af service til og værdi for borgere, medarbejdere samt virksomheder og lokalområdernes udvikling
  • effektiviteten i løsningen af opgaverne

Det indebærer, at hvis et af disse formåls beskrivelser påvirkes negativt af et givet initiativ, bør der ikke arbejdes videre med en anbefaling af dette tiltag. 

Opgaver

Udvalget skal undersøge udvalgte områder prioriteret med folkeskole- og ældreområdet som de to første.

Med udgangspunkt i projektudvalgets overordnede formål, skal udvalget gå i dialog med eksperter, fagfolk, borgere, virksomheder, andre kommuner, råd/nævn og MED-udvalg for at undersøge potentialer og barrierer. Udvalget skal i det omfang, det er muligt, koble sig til allerede igangsatte eller planlagte processer på de udvalgte områder.

Læs projektudvalgets kommissorium

Følg med på bloggen

Her kan du følge projektudvalgets arbejde med afbureaukratisering og decentralisering gennem indlæg, som udvalgets medlemmer løbende skriver.


Feedback

Sidst opdateret

04.08.2020

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander