Spring til indhold

Projektudvalgets arbejde 2019-2021

En hånd i ryggen i overgangen fra ung til voksen

Overgangen fra ung til voksen er svær. At gå fra at være forsørget og uden egentlige forpligtelser til at være voksen og ansvarsfuld, med ægtefælle, børn, bolig og job, er en krævet modningsproces, som de fleste finder vanskeligere. Et bestemt trin på vejen til at finde fodfæste i voksenlivet er uddannelse. Vi ved, at jo længere en uddannelse man har, jo mere er man i beskæftigelse, jo mere tjener man, og jo sundere er man.

Uddannelse er altså investering i livskvalitet på den lange bane. I Holbæk Kommune har 26% af de 25-29-årige grundskole som højest fuldførte uddannelse (2018). Det er mere end hver fjerde af vores unge, som ikke kommer i mål med uddannelse i de tidlige ungdomsår. Til sammenligning er samme tal 16% på landsplan. Resultatet er blandt andet, cirka 12% af vores unge borgere er på passiv offentlig forsørgelse. Vi har en tydelig udfordring i Holbæk Kommune. Men hvem er disse unge, og hvorfor har de ikke fundet vej ind i uddannelsessystemet eller ud på arbejdsmarkedet? Og hvad skal der til, for at hjælpe flere godt igennem overgangen fra ung til voksen?

I Holbæk Kommune gør vi allerede meget for at hjælpe disse unge, men taler taler for sig selv. Der skal noget andet eller mere til. Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har derfor bedt Projektudvalget for Unge og Uddannelse om at afdække de lokale problemstillinger på området samt komme med forslag til hvordan Holbæk Kommune - i samarbejde med lokale kræfter - kan give vores unge og hånd i ryggen i den svære overgang fra ung og voksen.

Læs kommissorium for projektudvalgets arbejde 2019-2021 her

Analysator udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen

I forbindelse med det indledte arbejde med beskrivelse af målgruppen og kortlægning af de relevante indsats har Tænketanken Mandag Morgen gennemført og analyseret for Holbæk Kommune. Analysen er blevet præsenteret på to møder. Desuden er der udarbejdet en samlet analyserapport. Se materiale fra analysearbejdet her:

Temaer i projektudvalgets arbejde

På baggrund af projektudvalgets besøg hos Bikubenfonden og kulturstedet Kbh + samt analyse fra Mandag Morgen har projektudvalget udpeget fire temaer, som udvalget vil dykke ned. De valgte temaer er:

  1. Ensomhed
  2. Anbragte unges overgang til eget hjem - et fælles ansvar
  3. Kreative / alternative læringsrum
  4. Boligfællesskab med en hånd i ryggen

Læs temabeskrivelserne hende

Opsamling på temamøder

Dokumenter, præsentationer og opsamlinger fra temamøderne vil fremgå herunder, efterhånden som temamøderne gennemføres.

Ensomhed / Communityaber, temamøde afholdt den 11. juni 2020

Anbragte unges overgang til eget hjem - et fælles ansvar

Kreative / alternative læringsrum

 

Boligfællesskab med en hånd i ryggen

 

 Feedback

Sidst opdateret

15.09.2020

Ansvarlig redaktør

Anna Huge-Christensen