Spring til indhold

Projektudvalgets arbejde (jan. 2018 - juni 2019)

Projektudvalgets opgave fra januar 2018 til juni 2019 var at implementere Folketingets 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' i Holbæk Kommune.

Projektudvalgets anbefalinger

I Holbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen nedsat et politisk projektudvalg. Udvalgets opgave er at implementere aftalen om bedre veje til uddannelse og job.

Mange aktører har været involveret undervejs i arbejdet med at finde de løsninger, som kan få reformens intentioner til at virke hos os i Holbæk Kommune. Arbejdet har resulteret i en række anbefalinger.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job

En bred kreds af Folketingets partier indgik den 13. oktober 2017 en aftale om en reform af det forberedende område. Formålet er at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Aftalen indebærer blandt andet, at der kommer en ny forberedende grunduddannelse. Den skal ruste denne gruppe af unge til en ungdomsuddannelse eller et job.

FGU i Holbæk

Læs Folketingets aftale om bedre veje til uddannelse og job

Læs mere om reformarbejdet på Undervisningsministeriets hjemmeside.Feedback

Sidst opdateret

12.11.2019

Ansvarlig redaktør

Anna Huge-Christensen