Spring til indhold

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Projektudvalget skal udvikle indsatsen for at styrke unges livsmestring og give dem en hånd i ryggen i den svære overgang fra ung til voksen

Se dagsordener og referater

Medlemmer

 • Steen Klink (O) - formand
 • Rasmus Brandstrup Larsen (V)
 • Charlotte Nielsen (A)
 • Asbjørn Gerting Olsson (O)
 • Jarl Falk Sabroe (A)
 • Jan Bybjerg Pedersen, direktør i Schoeller Plast
 • Lene Lauritzen, varehuschef i Føtex Holbæk
 • Dorte Remmer, overlæge i Distriktspsykiatri Holbæk
 • Thomas Fledelius, leder af studievejledningen på VUC Nordvestsjælland
 • Mads V. Lisby, projektkoordinator i UngHolbæk
 • Kirsten Esbern Jensen, uddannelseskonsulent i Ungeindsatsen
 • Athithya Jeyachandran, frivillig i Ungdommens Røde Kors
 • Frederik Larsson, repræsentant for Holbæk Ungdomsråd
 • Sille Rasmussen, repræsentant for Holbæk Ungdomsråd

Ansvarlig direktør

Den ansvarlige direktør er Erik Kjærgaard Andersen.

Formål

Projektets overordnede formål er at udvikle indsatsen for at styrke unges livsmestring og give dem en hånd i ryggen i den svære overgang fra ung til voksen.

Opgaver

Projektets konkrete opgave er at:

 • Beskrive gruppen af unge i Holbæk Kommune, der ikke gennemfører en uddannelse. Hvilke problemstillinger oplever de? Hvad siger indikatorerne? Hvor bor de? Hvordan er vi som kommune i kontakt med disse unge? Mv.
 • Kortlægge Holbæk Kommunes nuværende indsats i relation til de fire kerneproblemstillinger
 • Identificere projekter i andre kommuner, hvor man har succes med en indsats overfor denne gruppe unge
 • Udvikle løsninger, som kan sættes i værk i Holbæk Kommune – sammen med lokale aktører
 • Udarbejde planer for realisering af løsninger, inkl. økonomi, organisatorisk forankring, lokalt samarbejde mv.

Læs projektudvalgets kommissorium

Læs mere om projektudvalgets arbejde (jan. 2018 - juni 2019)

Projektudvalgets opgave er at implementere Folketingets 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' i Holbæk Kommune


Feedback

Sidst opdateret

23.09.2019

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer

Politisk mødekalender