Spring til indhold

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Projektudvalget skal sikre en god implementering af reformen for de forberedende tilbud og den kommunale ungeindsats.

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Ansvarlig direktør

Den ansvarlige direktør er Erik Kjærgaard Andersen.

Formål

Projektets overordnede formål er at sikre en god implementering af reformen for de forberedende tilbud og den kommunale ungeindsats. Reformens elementer skal være implementeret i august 2019.

Opgaver

Projektets konkrete opgave er at udføre det forberedende arbejde, der gør de stående udvalg og kommunalbestyrelsen i stand til at gennemføre de nødvendige forandringer i den kommunale opgaveløsning. Det forberedende arbejde skal ske i tæt samspil med både interne og eksterne aktører på området.

Læs projektudvalgets kommissorium

Læs mere om projektudvalgets arbejde

Projektudvalgets opgave er at implementere Folketingets 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' i Holbæk Kommune


Feedback

Sidst opdateret

23.04.2019

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer

Politisk mødekalender