Spring til indhold

Socialudvalget

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget skal varetage den samlede indsats på det specialiserede socialområde med det sigte, at borgerne understøttes, så de i videst muligt omfang kan mestre eget liv. Udvalgets opgaver er således følgende: 

Børnespecialområdet, som omfatter:

  • pædagogisk og psykologisk rådgivning i relation til børn frem til afslutning af folkeskolen
  • rådgivning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser og andre indsatser i medfør af serviceloven i relation til børn og unge
  • specialpædagogisk bistand i relation til børn og unge
  • domsanbragte unge.


Voksenspecialområdet, som omfatter:

  • socialpædagogisk bistand, botilbud og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse til 18-29 årige med særlige behov
  • botilbud, aktivitetstilbud og socialpædagogisk bistand til 30-67 årige med særlige behov
  • misbrugsbehandling
  • forsorgshjælp og krisecentre
  • beskyttet beskæftigelse
  • boligydelse til pensionister og anden boligsikring.

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Lene Magnussen.Feedback

Sidst opdateret

03.09.2020

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander

Politisk mødekalender

Mød udvalgsformanden

Bente Röttig (F) er formand for Socialudvalget og medlem af Økonomiudvalget.

Har du oplevelser eller gode råd, som kan hjælpe os til at blive endnu bedre, så vil socialudvalgsformanden meget gerne møde dig. Bente Röttig inviterer indenfor den sidste torsdag i hver måned. 

Klik og læs, hvordan du aftaler en tid med Bente Røttig