Spring til indhold

Socialudvalget

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget skal varetage den samlede indsats på det specialiserede socialområde med det sigte, at borgerne understøttes, så de i videst muligt omfang kan mestre eget liv.

Politikområde - Børnespecialområdet, som omfatter:

  • Pædagogisk og psykologisk rådgivning i relation til børn frem til afslutning af folkeskolen
  • rådgivning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser og andre indsatser i medfør af serviceloven i relation til børn og unge
  • specialpædagogisk bistand i relation til børn og unge
  • domsanbragte unge

Politikområde - Voksenspecialområdet, som omfatter:

  • socialpædagogisk bistand, botilbud og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse til 18 – 29 årige med særlige behov
  • botilbud, aktivitetstilbud og socialpædagogisk bistand til 30 - 67 årige med særlige behov
  • misbrugsbehandling
  • forsorgshjælp og krisecentre
  • beskyttet beskæftigelse
  • boligydelse til pensionister og anden boligsikring.

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Ulrich Schmidt-Hansen Feedback

Sidst opdateret

02.03.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer