Spring til indhold

Socialudvalget

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget skal varetage den samlede indsats på det specialiserede socialområde med det sigte, at borgerne understøttes, så de i videst muligt omfang kan mestre eget liv. Udvalgets opgaver er således følgende: 

Børnespecialområdet, som omfatter:

  • rådgivning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser og andre indsatser i medfør af serviceloven i relation til børn og unge
  • specialpædagogisk bistand i relation til børn og unge
  • domsanbragte unge.

Sundhedsområdet, som omfatter:

  • kommunal sundhedspleje
  • kommunal tandpleje

Voksenspecialområdet, som omfatter:

  • socialpædagogisk bistand, botilbud, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud til borgere under 68 år med særlige behov.
  • handicapbiler
  • misbrugsbehandling
  • forsorgshjælp og krisecentre

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Lene Magnussen

 

Mød socialudvalgsformanden

Har du oplevelser eller gode råd, som kan hjælpe os til at blive endnu bedre, så vil socialudvalgsformanden meget gerne møde dig.

Du har som borger mulighed for at mødes med Socialudvalgets formand Christina Hvass Hansen, hvis du har noget på hjerte, som du gerne vil drøfte med hende som politisk ansvarlig for socialområdet. Så har du oplevelser eller gode råd, som kan hjælpe os til at blive endnu bedre, så vil socialudvalgsformanden gerne møde dig.

Christina kan ikke hjælpe dig med din konkrete sag eller med at løse konkrete problemer, men hun vil gerne høre om dine oplevelser indenfor socialområdet. Det dækker blandt andet hjælpen til handicappede børn og voksne, psykisk sårbare mennesker, beskyttet beskæftigelse, rusmidler, plejefamilier og anbringelser.

Ønsker du hjælp i en konkret sag, skal du i stedet henvende dig til din sagsbehandler, til borgerrådgivningen eller til Borgerservice på telefon 72 36 36 36.

Læs mere om borgerrådgivningen

Book en aftale

Hvis du vil mødes med Christina Hvass Hansen, skal du aftale en tid på forhånd. Send en e-mail, hvor du kort fortæller, hvad det handler om, så vil du blive kontaktet, så vi kan finde et mødetidspunkt.

Du sender din e-mail til SIOU-chefpost@holb.dk

Møderne holdes som udgangspunkt den sidste torsdag i hver måned mellem klokken 15.30 og 17.30, og der er sat tyve minutter af til hvert møde. Det foregår på Kanalstræde 2 i Holbæk.

Til mødet deltager også en direktør eller en chef, som kan hjælpe med svar på generelle spørgsmål.

Mødet er helt uformelt, og der bliver ikke taget referat eller noteret noget i din sag.Feedback

Sidst opdateret

06.12.2023

Ansvarlig redaktør

Anders Lauritsen