Spring til indhold

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget skal varetage den samlede indsats for, at alle borgere, der kan bidrage på arbejdsmarkedet, er i beskæftigelse. Udvalget skal endvidere varetage den samlede indsats for, at alle unge under 30 år, der kan, tager en erhvervskompetencegivende uddannelse. Udvalgets opgaver er således følgende: 

Beskæftigelse og uddannelse, som omfatter:

  • jobformidling, aktivering og revalidering ved arbejdsløshed, sygdom mv.
  • bevilling af fleksjob og andre løntilskudsordninger samt sociale ydelser såsom uddannelseshjælp, kontanthjælp, dagpenge, ledighedsydelse, førtidspension mv.
  • integrationsindsatsen.


Dagundervisning, som omfatter:

  • 10. klasse, heltidsundervisning og ungdomsklasse
  • ungdomsskoler, ungdomsklubber og andre aktiviteter på ungdomsområdet
  • kriminalitetsforebyggende indsatser i relation til børn og unge
  • vejledning om valg af ungdomsuddannelser, uddannelse og erhverv til elever i 7.-10. klasse og unge under 30 år, der har færdiggjort grundskolen.

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Erik Kjærgaard Andersen.Feedback

Sidst opdateret

27.05.2021

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner