Spring til indhold

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget skal varetage den samlede indsats for, at alle borgere, der kan bidrage på arbejdsmarkedet, enten er i beskæftigelse eller under uddannelse. Udvalget skal endvidere varetage den samlede indsats for at fremme og understøtte erhvervslivet. Udvalgets opgaver er således følgende:

Beskæftigelse og uddannelse, som omfatter:

  • jobformidling, aktivering og revalidering ved arbejdsløshed, sygdom mv.
  • bevilling af fleksjob og andre løntilskudsordninger samt sociale ydelser såsom uddannelseshjælp, kontanthjælp, dagpenge, boligydelser, boligsikring, ledighedsydelse, førtidspension mv.
  • integrationsindsatsen
  • de boligsociale indsatser
  • HUSC
  • Vejledning om valg af ungdomsuddannelser, uddannelse og erhverv til elever i 7.-10. klasse og unge under 30 år, der har færdiggjort grundskolen

Erhverv, som omfatter:

  • koordinering af indsatser, der fremmer erhvervsmæssige forhold
  • kontakten til og samarbejdet med andre om erhvervsmæssige forhold.

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Erik Kjærgaard Andersen.Feedback

Sidst opdateret

07.12.2023

Ansvarlig redaktør

Anders Lauritsen