Spring til indhold

Udvalget for Børn og Skole

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget skal varetage den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet med det sigte, at det enkelte barn trives, udvikler sig og tilegner sig kundskaber og færdigheder, som kan forberede dem til videre uddannelse og give dem lyst til at lære mere.

Politikområdet - Skoler 0 - 9 klasse, som omfatter:

  • folkeskolens 0. – 9. klasse, friskoler og efterskoler
  • specialundervisning og -skoler
  • SFO, fritidshjem og klubtilbud

Politikområde - Almene dagtilbud, som omfatter:

  • dagtilbud til børn i førskolealderen
  • Politikområde - Sundhed for børn og unge, som omfatter:
  • kommunal tandpleje til de 0 – 17 årige
  • kommunal sundhedspleje.

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Ulrich Schmidt-Hansen.Feedback

Sidst opdateret

26.01.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer