Spring til indhold

Udvalget for Børn og Skole

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget skal varetage den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet med det sigte, at det enkelte barn trives, udvikler sig og tilegner sig kundskaber og færdigheder, som kan forberede dem til videre uddannelse og give dem lyst til at lære mere. Udvalgets opgaver er således følgende: 

Skoler:

  • folkeskolens 0.-9. klasse, friskoler og efterskoler
  • specialundervisning og -skoler
  • SFO, fritidshjem og klubtilbud.


Almene dagtilbud:

  • dagtilbud til børn i førskolealderen
  • kommunal tandpleje for 0-17-årige børn og unge
  • kommunal sundhedspleje.

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Lene Magnussen.Feedback

Sidst opdateret

03.09.2020

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander

Politisk mødekalender