Spring til indhold

Udvalget for Kultur og Fritid

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget varetager den samlede indsats på kultur- og fritidsområdet, så indsatsen er sammenhængende og helhedsorienteret. Udvalget skal endvidere varetage den samlede indsats for at fremme og udvikle turismen. Udvalgets opgaver er følgende: 

Kultur og fritid, som omfatter:

 • frivillighedsområdet bortset fra frivillighedsmidler efter serviceloven
 • folkebiblioteker
 • folkeoplysning
 • fritidsaktiviteter og -faciliteter
 • museer
 • musikarrangementer og -skole
 • teater
 • kunst
 • andre kulturelle opgaver som events mv.
 • kultur- og forsamlingshuse
 • havnearealer og -drift – herunder lystbådehavne, skibsafgifter og pladsleje
 • klub- og fritidstilbud – herunder Cirkus Kæphøj
 • ungdomsskolevirksomhed
 • SSP og gadeteams

Turisme, som omfatter: 

 • koordinering af indsatser, der fremmer turismen
 • kontakten til og samarbejdet med andre om forhold af betydning for turismen

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Erik Kjærgaard Andersen.Feedback

Sidst opdateret

01.09.2022

Ansvarlig redaktør

Louise Juul Sørensen