Spring til indhold

Udvalget for Kultur og Fritid

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget varetager den samlede indsats på kultur- og fritidsområdet, så indsatsen er sammenhængende og helhedsorienteret. Udvalget opgaver er således følgende: 

  • frivillighedsområdet bortset fra frivillighedsmidler efter serviceloven
  • folkebiblioteker
  • folkeoplysning
  • fritidsaktiviteter og -faciliteter
  • museer
  • musikarrangementer og -skole
  • teater
  • kunst
  • andre kulturelle opgaver som events mv.
  • kultur- og forsamlingshuse

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Erik Kjærgaard Andersen.Feedback

Sidst opdateret

27.05.2021

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner