Spring til indhold

Brevstemmer

Hvis du ikke har mulighed for at afgive din stemme på valgdagen, kan du brevstemme fra mandag den 15. april frem til torsdag den 23. maj 2019.

Du kan brevstemme i alle borgerservice-centre i Danmark. Du møder blot op og afgiver din stemme. Du behøver ikke medbringe valgkort, kun legitimation som fx sundhedskort. Ændrer du holdning, kan du stemme igen frem torsdag d. 23. maj 2019.

Hvor kan jeg brevstemme?

Se nedenfor, hvor og hvornår du kan stemme i Holbæk Kommune.


Det er muligt at få brevstemmemodtagere ud til din bil, hvis du ikke selv er i stand til at forlade denne og gå ind på Borgerservice i åbningstiden. Dette er muligt frem til torsdag d. 23.maj 2019.

Borgerservice, Holbæk (Jernbanevej 6)
Mandag - onsdag kl. 10.00 - 13.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.30
Fredag kl. 10.00 - 13.00
Lørdag d. 11. maj og 18. maj 2019 kl. 10.00 - 12.00
Søndag d. 19. maj 2019 kl. 10.00 - 15.00 
Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 9.00 - 16.00
Tølløse Bibliotek  
Tirsdag kl. 12.00 - 17.00
Fredag kl. 10.00 - 15.00
Jyderup Bibliotek
Mandag  kl. 12.00 - 17.00 
Torsdag  kl. 10.00 - 15.00 
Svinninge Bibliotek
Tirsdag kl. 10.00 - 15.00
Torsdag kl. 12.00 - 17.00


Brevstemme i hjemmet

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstederne på valgdagen, har du mulighed for at stemme i dit eget hjem. Hvis du ønsker at stemme i dit hjem, kan du enten ansøge på borger.dk eller udfylde et skema om "Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet" og sende til Borgerservice.

Anmod om at afgive stemme i hjemme

Du kan også kontakte Kontaktcentret på telefon 72 36 36 36 fra den 29. april 2019, for at få skemaet udleveret - eller få det fra hjemmeplejens medarbejdere.

På nogle computere skal du gemme skemaet på din computer for at kunne udfylde det.

Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan ske fra søndag den 28. april 2019 frem til tirsdag den 14. maj 2019 kl. 18.00. Efter ansøgningsfristen vil du få besked fra kommunen om, hvilken dag og hvilket omtrentlige tidspunkt stemmeafgivningen i hjemmet vil finde sted.

Brevstemme på sygehuset

Hvis du eller en pårørende er indlagt på sygehuset, når folketingsvalget afholdes, så kan der afgives brevstemmer der. Spørg det enkelte sted om, hvordan det foregår.

Brevstemme på plejehjem m.v.

I boligformer som plejehjem, beskyttede boliger, kvindekrisecentre, almene plejeboliger, ustøttede private plejeboliger og friplejeboliger får beboerne mulighed for at brevstemme. Stemmemodtagere fra Holbæk Kommune kommer forbi og modtager brevstemmerne.

Brevstemme fra udlandet

Hvis du gør tjeneste på et dansk skib eller havanlæg - fx boreplatform - kan du brevstemme der. Opholder du dig midlertidigt i udlandet, f.eks. er på ferie eller lignende, kan du også brevstemme. Ønsker du at brevstemme fra udlandet, skal du henvende dig til den danske ambassade eller konsulat i det land, du befinder dig.

Du kan afgive din stemme fra tirsdag den 26. februar 2019, hvis du stemmer fra udlandet. Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet, men er brevstemmen ikke modtaget i kommunen inden afstemningen begynder kl. 8.00 på valgdagen, kan brevstemmen ikke komme i betragtning.Feedback

Sidst opdateret

08.05.2019

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer