Spring til indhold

Brevstemmer

Hvis du ikke har mulighed for at stemme på dagen, kan du brevstemme til folketingsvalget fra tirsdag den 11. oktober til fredag den 28. oktober 2022.

Hvis du ikke har mulighed for at afgive din stemme på valgdagen, kan du brevstemme fra tirsdag den 11. oktober 2022 til fredag den 28. oktober 2022 

Du kan brevstemme i alle borgerservice-centre i Danmark. Du møder blot op og afgiver din stemme. Du behøver ikke medbringe valgkort, kun legitimation som fx sundhedskort. Ændrer du holdning, kan du stemme igen frem til fredag den 28. oktober 2022.

Vær opmærksom på, at opslag med kandidater først er tilgængelig pr. 24.oktober 2022.

Hvor kan jeg brevstemme?

Se nedenfor, hvor og hvornår du kan stemme i Holbæk Kommune.

Borgerservice  Holbæk (Jernbanevej 6, 4300 Holbæk)
Mandag - onsdag Kl. 10.00 - 13.00
Torsdag  kl. 10.00 - 17.30
Fredag  kl. 10.00 - 13.00
Lørdag d. 15. og 22. oktober  kl.   9.00 - 12.30
Fredag d. 28. oktober (sidste dag, der kan brevstemmes) Kl.   9.00 - 16.00 

Brevstemmer du i Borgerservice Jernbanevej 6, har du to muligheder

  • Fremmøde uden tidsbestilling. Træk et nummer på standeren ved indgangen til Borgerservice. Der kan være ventetid.
  • Fremmøde med tidsbestilling. Gå ind på www.holbaek.dk/brevstemmer og book tid. (link ikke aktivt pt.)

Det er muligt at få brevstemmemodtagere ud til din bil, hvis du ikke selv er i stand til at forlade denne og gå ind på Borgerservice i åbningstiden. Dette er muligt frem til 28.oktober.

Tølløse Bibliotek (Hjortholmvej 9, 4340 Tølløse)  
Tirsdag Kl. 12.00 - 17.00
Fredag Kl. 12.00 - 15.00
Jyderup Bibliotek (Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup)
Mandag Kl. 12.00 -17.00
 Torsdag  Kl. 12.00 - 15.00 
Svinninge Bibliotek (Hovedgaden 59, 4520 Svinninge)
Tirsdag Kl. 11.00 - 15.00
Torsdag  Kl. 12.00 - 16.00

Brevstemme i hjemmet

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstederne på valgdagen, har du mulighed for at stemme i dit eget hjem. Hvis du ønsker at stemme i dit hjem, kan du enten ansøge på borger.dk eller udfylde et skema om "Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet" og sende til Borgerservice.

Anmod om at afgive stemme i eget hjem

Du kan også ringe Kontaktcentret på telefon 72 36 36 36 fra onsdag den 5. oktober 2022 for at få skemaet udleveret - eller få det fra hjemmeplejens medarbejdere.

På nogle computere skal du gemme skemaet på din computer for at kunne udfylde det.

Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan ske fra onsdag den 5 oktober frem til fredag den 21. oktober kl. 10.00. Brevstemme i eget hjem afholdes 27. oktober. Efter ansøgningsfristen vil du få besked fra kommunen om, hvilket omtrentlige tidspunkt stemmeafgivningen i hjemmet vil finde sted.

Brevstemme på sygehuset

Hvis du eller en pårørende er indlagt på sygehuset, når folketingsvalget afholdes, så kan der afgives brevstemmer der. Spørg det enkelte sted om, hvordan det foregår.

Brevstemme på plejehjem mv.

I boligformer som plejehjem, beskyttede boliger, kvindekrisecentre, almene plejeboliger, ustøttede private plejeboliger og friplejeboliger får beboerne mulighed for at brevstemme. Stemmemodtagere fra Holbæk Kommune kommer forbi og modtager brevstemmerne.

Brevstemme fra udlandet

Hvis du gør tjeneste på et dansk skib eller havanlæg - fx boreplatform - kan du brevstemme der. Opholder du dig midlertidigt i udlandet, f.eks. er på ferie eller lignende, kan du også brevstemme. Ønsker du at brevstemme fra udlandet, skal du henvende dig til den danske ambassade eller konsulat i det land, du befinder dig.

Du kan afgive din stemme fra mandag den 1. august 2022, hvis du stemmer fra udlandet. Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet, men er brevstemmen ikke modtaget i kommunen inden afstemningen begynder kl. 8 på valgdagen, kan brevstemmen ikke komme i betragtning.Feedback

Sidst opdateret

30.08.2023

Ansvarlig redaktør

Anders Lauritsen