Spring til indhold

Valgplakater og regler for ophængning

Valgplakaterne må hænges op lørdag den 8. oktober kl. 12.00 (den fjerde lørdag før valgdagen) og skal være taget ned igen senest otte dage efter valget, onsdag den 9. november, ved døgnets afslutning.

Valgplakater må hænges op fra lørdag den 8. oktober kl. 12.00, den fjerde lørdag før valgdagen. Valgplakaterne og de strips eller snore, der er brugt til at hænge dem op med, skal være taget ned igen senest onsdag den 9. november (8 dage efter valgdagen) ved døgnets afslutning.

Der skal bag på plakaten stå navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den, som har ansvaret for ophængningen.

Herunder kan du læse mere om, hvor de gerne må hænge, og hvor de ikke må.

Benyt appen 'Giv et praj', hvis du oplever, at en valgplakat ikke overholder reglerne. Tilføj meget gerne et foto af plakaten i dit praj

Har du spørgsmål om valgplakater, er du velkommen til at kontakte Vej & Trafik på telefon 72 36 41 60 eller vejogtrafik@holb.dk

Her må valgplakaten gerne hængeValgplakater må hænges op på master til vejbelysningen og til brug for elforsyningen, og på offentlige veje også på vejtræer, hegn samt på en pæl el.lign. banket ned i jorden til dette formål.

Valgplakater skal ophænges forsvarligt, så de fx ikke kan rives løs af blæsten. Valgplakater skal ophænges på en sådan måde, at de ikke dækker for færdselstavler, vejvisningsskilte og lignende, giver dårlige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

Vær særligt opmærksom på, at plakaterne er sikrede og hænger 2,3 m over underlaget på steder, der færdes mange mennesker, fx i Ahlgade og Nygade i Holbæk by.

På kommune- og statsveje må valgplakater på vejarealet kun ophænges på følgende indretninger:

 • Gadebelysningsmaster
 • Hegn
 • Vejtræer
 • Genstande, der er fæstnet i jorden fx spyd, pind, strop mv. A-skilte/standere kræver tilladelse efter vejlovens § 80).

På private fællesveje i by og bymæssigt område må valgplakater kun ophænges på følgende indretninger:

 • Gadebelysningsmaster

Har du spørgsmål om valgplakater, er du velkommen til at kontakte Vej & Trafik på telefon 72 36 41 60 eller Vejogtrafik@holb.dk.

Find mere info hos Vejdirektoratet.

Her må valgplakaten ikke hænges opValgplakater må ikke hænges op på en måde, der medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretning til forsyningsvirksomhed. Det er kun tilladt at ophænge valgplakater med strips og snore. Det er ikke tilladt at save eller beskære for at kunne hænge valgplakater op.

Valgplakater må ikke hænges op på nedenstående steder:

 1. På eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg.
 2. I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t
 3. I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder.
 4. På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.
 5. På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.
 6. Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant (asfaltkant) eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten.
 7. Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten.
 8. Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.
 9. På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Har du stadig spørgsmål om valgplakater, er du velkommen til at kontakte Vej & Trafik på telefon 72 36 41 60 eller vejogtrafik@holb.dk.

Find mere info hos Vejdirektoratet

Valgplakater i åbent landNaturbeskyttelsesloven forbyder normalt plakater og andre former for reklame i åbent land. Dette gælder dog ikke for plakater eller bannere for folketingsvalg. Det gælder uanset plakatens eller bannerets størrelse, og det gælder også før fire uger før valgdagen, hvor plakaterne må sættes op på vejareal.

Hvis du ser en plakat, der hænger ulovligtHvis plakaterne hænger ulovligt, men ikke til umiddelbar fare for trafiksikkerheden, vil kontaktpersonen modtage et påbud.

Hænger plakaterne fortsat ikke efter reglerne 24 timer efter påbuddet, bliver plakaterne taget ned af kommunen på kontaktpersonens regning. Nedtagningsprisen er på 350 kr. pr. plakat. Plakater, der er nedtaget eller opsamlet af kommunen vil kunne afhentes efter nærmere aftale i ind til 6 måneder efter nedtagning.

Hvis du ser en plakat, der hænger ulovligt, eller som stadig hænger der efter den 8 dag efter valget, så kan du hjælpe til at få den ned ved kontakte den, der har hængt plakaten op. Kontaktoplysningerne står på plakaten. Dette er tit den hurtigste løsning for at få rettet eller fjernet plakaten.

Benyt 'Giv et praj' hvis du ser en valgplakat, der ikke overholder reglerne. Tilføj meget gerne et foto af plakaten i dit praj, da det vil lette sagsbehandlingen for os.Feedback

Sidst opdateret

10.08.2023

Ansvarlig redaktør

Anders Lauritsen

Giv et praj

Du kan downloade vores gratis app 'Giv et praj - Holbæk Kommune' i App Store eller i Google Play.

Du kan også sende os et praj via dette link. 

Kontakt Vej & Trafik

Telefon: 72 36 41 60 alle hverdage fra kl. 08.00 til 13.00

Email: Vejogtrafik@holb.dk 

Du kan se Vejdirektoratets vejledning om valgplakater her

Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig til Vejdirektoratet, Juridisk Afdeling, e-mail: vd@vd.dk eller tlf.nr. 72 44 33 33.