Spring til indhold

Indsamling på afstemningsstederne

Organisationer og foreninger kan søge om tilladelse til at foretage indsamling ved afstemningsstederne.

En tilladelse vil altid blive givet med en række betingelser, der skal overholdes af indsamlerne. Det skyldes, at valgloven forbyder valgagitation eller anden holdningsmæssig påvirkning af vælgeren i afstemningslokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil.

En tilladelse til indsamling vil derfor forudsætte, at:

  • Indsamlingen alene finder sted udenfor valgstedernes område,
  • Indsamlingen ikke forstyrrer valghandlingen, herunder besværliggør vælgernes færden til og fra valgstederne, og
  • Holbæk Kommune ikke påtager sig opgaver i forbindelse med indsamlingen.

Tilladelsen bliver givet af valgbestyrelsen inden valget.

Send ansøgning til valg@holb.dk senest d. 29. oktoberFeedback

Sidst opdateret

13.09.2021

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner