Spring til indhold

Udlandsdanskere, tilflyttere fra udlandet, EU-borgere og hjemløse

Læs om stemmemulighederne for udlandsdanskere, tilflyttere fra udlandet og hjemløse.

Udlandsdanskere

Hvis du opholder dig fast i udlandet, har du mulighed for at ansøge om at blive optaget på valglisten i Holbæk Kommune. For at kunne stemme på valgdagen skal du være optaget på valglisten.

Læs mere udlandsdanskeres valgret på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Hent skema til "Ansøgning om optagelse på valglisten af personer, der opholder sig i udlandet" 

Du skal sende ansøgningen til:
Holbæk Kommune
Borger- og Ydelsesservice
Jernbanevej 6
4300 Holbæk

Din ansøgning skal være behandlet senest d. 1. november, og du bør indsende din ansøgning i god tid inden denne dato.

Hvis du bliver optaget på valglisten, skal du på valgdagen afgive din stemme på Holbæk By Skole, afd. Absalon, Vandtårnsvej 3, 4300 Holbæk.

Tilflyttere fra udlandet

Er du flyttet til Holbæk Kommune fra udlandet, Grønland eller Færøerne, har du mulighed for at stemme på valgdagen, hvis du senest syv dage før valgdagen har anmeldt flytning. Dette skal du gøre ved at møde personligt op i Borgerservice.

EU-borgere 

For at du kan stemme ved kommunale og regionale valg, skal du være optaget på valglisten. Hvis du bliver optaget på valglisten til kommunale og regionale valg, kan du både stemme og stille op til valget.

Du kan læse mere om, hvordan du kommer på valglisten på Indenrigs - og Boligministeriets hjemmeside.
Her finder du også et ansøgningsskemaer til optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg.

Hent skema til "Ansøgningsskema om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg fra EU-borgere registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.)

Hent ansøgningsskema om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg fra herboende EU-borgere, der lovligt har ophold i Danmark uden at være bopælsregistreret eller EU-diplomat

Du skal sende ansøgningen til:
Holbæk Kommune
Borger- og Ydelsesservice
Jernbanevej 6
4300 Holbæk

Hvis du bliver bopælsregistreret i CPR senest 7 dage før afstemningsdagen, kommer du automatisk på valglisten og behøver ikke søge om det.

Hjemløse

Hvis du er registreret i folkeregistret som hjemløs, har du mulighed for at stemme på valgdagen ved at fremvise legitimation. Du har altså ikke brug for at medbringe valgkort. På valgdagen skal du afgive din stemme på Absalonskolen, Vandtårnsvej 3, 4300 Holbæk.Feedback

Sidst opdateret

09.08.2021

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner