Spring til indhold

Jordvarmeanlæg

Kommunen skal give tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, da der skal tages højde for jord- og grundvandsforureninger.

Anmeldelse af jordvarmeanlæg

Skal du etablere et jordvarmeanlæg, skal du anmelde dette til kommunen.
Du skal bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Byg og Miljø guider dig igennem anmeldelsesprocessen og sørger for at hjælpe dig med at få de korrekte oplysninger og dokumenter sendt til kommunen. 

I Byg og Miljø er der forskellige muligheder for anmeldelse, alt efter hvilket anlæg du skal etablere; vandret eller lodret, med eller uden boringer osv.

Gå til anmeldelse hos Byg og Miljø

Sagsbehandlingstiden for behandling af anmeldelsen forventes at være mindst 4 uger. Du skal være opmærksom på, at tilladelsen kun gælder jordvarmeanlægget og at det kan være nødvendigt for dig at hente andre relevante tilladelser f.eks. byggetilladelse.

Hvis dit hus udelukkende er opvarmet med el (herunder jordvarme), kan du søge om reduktion i elprisen hos dit elselskab. Dette kan ske på baggrund af en rettet BBR-meddelelse som dit elselskab skal have. Kontakt dit elselskab for mere information.

Færdigmelding af jordvarmeanlæg

Du skal huske at færdigmelde anlægget, når det er installeret.
Kommunen retter automatisk BBR-oplysningen, når jordvarmeanlægget færdigmeldes og du får tilsendt en ajourført BBR.

Eftersyn af jordvarmeanlæg

Årligt eftersyn af jordvarmeanlæg - jordslanger (BY931_000)Feedback

Sidst opdateret

13.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen