Spring til indhold

Jordvarmeanlæg

Kommunen skal give tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, da der skal tages højde for jord- og grundvandsforureninger.

Anmeldelse af jordvarmeanlæg

Skal du etablere et jordvarmeanlæg, skal du enten anmelde eller ansøge om det til kommunen. 

For at kunne nøjes med en anmeldelse skal disse punkter være opfyldt:

  • anlægget er terrænnært
  • er ikke-industrielt
  • er lokaliseret uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger
  • alene anvender et af følgende frostsikringsmidler: ethanol eller IPA-sprit, propylenglycol uden antikorrosionsmidler og andre tilsætningsstoffer,

Meget store dele af Holbæk Kommune er udpeget som OSD eller indvindingsopland til en almen vandforsyning – så de fleste skal ansøge om en jordvarmetilladelse.

Holbæk Kommune har lavet et kort, hvor du kan se om du bor i et område hvor du kan nøjes med at anmelde dit jordvarmeanlæg eller du skal ansøge om det. De rødlige områder er områder med særlige drikkevandsinteresser og de grønlige områder er områder uden særlige drikkevandsinteresser.

Gå til kortoversigt

Du skal bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø både til ansøgning og anmeldelse. Byg og Miljø guider dig igennem ansøgnings-/anmeldelsesprocessen og sørger for at hjælpe dig med at få de korrekte oplysninger og dokumenter sendt til kommunen. 

I Byg og Miljø er der forskellige muligheder for anmeldelse, alt efter hvilket anlæg du skal etablere; vandret eller lodret, med eller uden boringer osv.

Gå til anmeldelse hos Byg og Miljø

Sagsbehandlingstiden for behandling af anmeldelsen forventes at være mindst 4 uger. Du skal være opmærksom på, at tilladelsen kun gælder jordvarmeanlægget og at det kan være nødvendigt for dig at hente andre relevante tilladelser f.eks. byggetilladelse.

Hvis dit hus udelukkende er opvarmet med el (herunder jordvarme), kan du søge om reduktion i elprisen hos dit elselskab. Dette kan ske på baggrund af en rettet BBR-meddelelse som dit elselskab skal have. Kontakt dit elselskab for mere information.

Færdigmelding af jordvarmeanlæg

Du skal huske at færdigmelde anlægget, når det er installeret.
Kommunen retter automatisk BBR-oplysningen, når jordvarmeanlægget færdigmeldes og du får tilsendt en ajourført BBR.

Eftersyn af jordvarmeanlæg

I skal selv huske, at I som ejere af et jordvarmeanlæg selv skal lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg efter 1. driftsår.

Lovhenvisning

Vil du selv læse mere om reglerne på området, kan du finde jordvarmebekendtgørelsen her:

Bekendtgørelse om jordvarmeanlægFeedback

Sidst opdateret

14.03.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen