Spring til indhold

Nedsat elafgift

Du skal søge om nedsat elafgift hos dit el-selskab. Du skal opfylde 2 betingelser for at søge; El skal være din primære opvarmning i din bolig og din bolig skal være registreret i BBR.

Hvis du ønsker at få nedsat din elafgift, skal du søge om det hos dit el-selskab.

Du vil ofte kunne finde information på dit el-selskabs hjemmeside om hvordan du søger.

Betingelse nr. 1 - primær opvarmning

Din primære varmeinstallation er den opvarmningsform som har den mest gennemgribende installation i din bolig. 

Indeholder din bygning fx. et aktivt oliefyr, naturgasfyr eller fjernvarmeveksler tilsluttet enten et vandbårent radiatorsystem eller et varmluftcirkulationssystem samt eldrevne luft-til-luft varmepumper, vil bygningen altid skulle registreres i BBR med opvarmningsmiddel flydende brændsel, naturgas eller fjernvarme fremfor elektricitet. Dette uanset de respektive forbrugsmængder.

En af følgende opvarmningsformer, skal være registreret i BBR-registeret som din primære varmeinstallation for at opfylde betingelse nr. 1:

  • Jordvarmeanlæg
  • Luft-til-luft varmepumpe
  • Luft-til-vand varmepumpe
  • Elpaneler

Betingelse nr. 2 - bolig skal være registreret i BBR

Din bolig skal være registreret i BBR. Det betyder at den ikke må være under opførelse, og det skal være en helårsbolig eller et sommerhus.

Ændring til BBR

Hvis der er fejl i BBR omkring din varmeinstallation eller bolig, kan du indberette ændringer til kommunen via selvbetjeningsløsningen Ret BBR. 

Gå til Ret BBR

FAQ

Q: Kan du selv rette den primære varmeinstallation i BBR?
A: Ja, det kan du gøre via www.bbr.dk - Skriv gerne en kommentar om at varmepumpen er en luft til luft eller en luft til vand varmepumpe.

Q: Kan kommunen rette varmeinstallationen i BBR med tilbagevirkende kraft?
A: Nej, vi har ikke mulighed for at registrere en varmeinstallation med tilbagevirkende kraft.

Q: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker at søge med tilbagevirkende kraft?
A: I el-skemaet, som du udfylder, oplyser kommunen den dato som varmeinstallationen er registreret i BBR. Hvis du har glemt at få din varmeinstallation ændret i BBR-registeret, kan du sende dokumentation til kommunen for installationen (fx. faktura for installationen). Du kan sende dokumentationen sammen med el-skemaet til Vækst og Bæredygtighed.

Q: Kan kommunen udskrive en gammel/historisk BBR-meddelelse?
A: Nej, vi har ikke mulighed for at udskrive historiske BBR-meddelelser.

Q: Jeg er flyttet ind i min nybyggede bolig, og kan se i BBR at der stadig er en byggesag på min ejendom. Er boligen så registreret i BBR?
A: For at din nye bolig er registreret i BBR, kræver det at der er givet en ibrugtagningstilladelse til boligen.

Q: Sender kommunen det underskrevet el-skema til elselskabet?
A: Nej, det underskrevne el-skema bliver sendt til dig, da det er dig som har et kundeforhold med dit elselskab.

Q: Har elselskabet adgang til BBR og kan de se hvornår BBR er rettet?
A: Elselskabet kan ikke se hvornår BBR er rettet, men de kan se oplysninger om varmeinstallationen via www.OIS.dk.

Q: Kan du få nedsat elafgift i et kolonihavehus?
A: Nej, loven om nedsat elafgift gælder kun for helårshuse og sommerhuse.

Lovgivning

Lov om elafgiftFeedback

Sidst opdateret

06.09.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Selvbetjening

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Byggesag
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: byggesag@holb.dk