Hvis du er uenig i en afgørelse fra Børn, Unge og Familier, kan du klage. Det er gratis at klage, og du kan gøre det digitalt.

Information

Hvis du er med i en sag, og du er uenig i afgørelse, kan du klage. Du skal sende din klage inden, der er gået fire uger fra afgørelsen.

Det er gratis at klage, og du kan gøre det digitalt ved at udfylde et skema. Du kan finde skemaet længere nede på siden.

Hvis du har brug for hjælp til at skrive din klage, kan du få hjælp af din sagsbehandler.

 

Skema til brug for at klage - tryk her

Du kan klage, hvis du er part i en sag, hvor du ikke har fået fuldt medhold i en afgørelse. Du kan både sende din klage digitalt og med posten.

Hvad kan du klage over?

Du kan klage både over resultatet af en afgørelse og/eller den måde, sagen er behandlet på. Det kan være:

  • En afgørelse som Børn, Unge og Familier har truffet i en konkret sag – for eksempel et afslag på hjælp
  • Hvis reglerne for sagsbehandling ikke er blevet overholdt, eksempelvis hvis Børn, Unge og Familier har givet afslag på aktindsigt
  • Klager over personalet i Børn, Unge og Familier

Hvordan klager du?

Hvis du vil klage over en afgørelse, skal du følge klagevejledningen. Den har du modtaget i samme brev, som afgørelsen var i. 

Har du ikke modtaget klagevejledning, kan du klage ved at udfylde en klageformular. Du kan også sende klagen med post til Holbæk Kommune, hvor du på brevet skriver att.: Børn, Unge og Familier.

Du kan altid få en anden person til at repræsentere dig i en klagesag. Det kan være en forening eller en advokat, og de skal have en fuldmagt fra dig

Du har ret til at få vejledning i at klage af din sagsbehandler. Vejledningen kan være oplysninger om, hvem du kan klage til, og hvordan fremgangsmåden er. Vejledningen skal også indeholde oplysninger om eventuelle tidsfrister for at klage.

Find klageformularen her

Du kan klage, hvis du er part i en sag, men du kan også få en anden person til at repræsentere dig. Det kan være en forening eller en advokat med en fuldmagt fra dig.

Hvad kan du klage over – og til hvem?
Du kan klage både over resultatet af en afgørelse, og/eller den måde sagen er behandlet på. Det kan være:

En afgørelse som Børn, Unge og Familier har truffet i en konkret sag – f.eks. et afslag på hjælp efter Serviceloven kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge.
Hvis reglerne for sagsbehandling ikke er blevet overholdt, f.eks. hvis Børn, Unge og Familier har givet afslag på aktindsigt.
Klager over personalet i Børn, Unge og Familier.

Hvis du vil klage, skal du følge den klagevejledning, som du modtog i brevet sammen med den afgørelse, du vil klage over.

Har du ikke modtaget klagevejledning, kan du enten klage ved at udfylde en klageformular, eller du kan sende klagen pr. post til Holbæk kommune, att.: Børn, Unge og Familier.

Klager over personalet i Børn, Unge og Familier vil altid blive behandlet af ledelsen.

Der er ingen formelle krav til, hvad en klage skal indeholde, det er nok at skrive, at der klages.

Det er altid en god idé, at du fortæller, hvad du er utilfreds med. Det vil gøre det lettere at behandle din klage og evt. vurdere afgørelsen igen. Du kan også klage mundtligt, i så fald skriver din sagsbehandler klagen ned.

En klage må dog meget gerne indeholde:

•Dit navn,
•Adresse, tlf. nr. og mailadresse
•Dit cpr. nr.
•Barnets navn
•Barnets cpr. nr.

Hvis der er kommet nye oplysninger, der er vigtige for udfaldet i sagen, er du velkommen til at vedlægge dem.

Du kan altid klage over afgørelser, og når vi har modtaget din klage, får du en kvittering.

Klagefrist

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, der er truffet i Børn, Unge og Familier, skal det ske inden for fire uger, fra du har fået afgørelsen.

Der er ingen frist for klager over kommunens personale eller selve sagsbehandlingen.

Kvittering

Når vi har modtaget din klage, sender vi dig en kvittering på, at vi har modtaget klagen.

I kvitteringen vil du kunne læse, hvornår vi forventer at kunne give dig et svar på klagen. Vi vil herefter revurdere afgørelsen. Hvis vi fastholder den, vil vi sende din klage videre til Ankestyrelsen med henblik på at få afgørelsen vurderet igen.

Klager over tvangsmæssige foranstaltninger overfor børn og unge, og i klagesager om specialundervisning, behandles klagen af Ankestyrelsen København, Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K.

Du kan klage over mange af de beslutninger, som kommunen tager i forhold til dig. Det kan godt være lidt svært at finde ud af, hvordan man skal klage, og hvem man skal klage til. Derfor forklarer vi kort her, hvem du kan klage til, og hvordan du kan klage.

Når du er 12 år, kan du for eksempel klage:

Hvis du er utilfreds med kommunens beslutninger om, at du ikke længere skal bo hjemme hos dine forældre
Hvis du er utilfreds med kommunes beslutning om, at du skal flytte tilbage til dine forældre, hvis du har boet et andet sted (fx. hos en plejefamilie eller på en institution)
Hvis du er utilfreds med kommunens valg af, hvor du skal bo, hvis du ikke skal bo hjemme hos dine forældre
Hvis du er anbragt og ikke synes, du får lov til at være nok sammen med dine bedsteforældre eller søskende

Når du er 15 år, kan du også klage over:

Kommunens beslutninger om ændringer i din handleplan
Kommunen ikke tilbyder dig hjælp, når du fylder 18 år
Kommunes beslutning om at ændre dit anbringelsessted i forbindelse med efterværn (støtte efter det 18. år)

Få hjælp til at klage:

Hvis du vil klage over en beslutning, som Børn, Unge og Familie har truffet, er det en god idé, at du kontakter din sagsbehandler. Din sagsbehandler kan fortælle dig, hvad du kan gøre og hjælpe dig med at klage.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget i din sag, er du altid velkommen til at ringe til din sagsbehandler eller en anden person i Børn, Unge og Familie. De kan hjælpe dig og svare på dine spørgsmål.

 

Vil du klage, kan du nedenfor indsende din klageformular online til Børn, Unge og Familier.

Udfyld klageformular ved at trykke her.

Senest opdateret 11-03-2024