Flexboligordningen

Hvis du ønsker at bruge en helårsbolig som fritidsbolig kan du søge om en flexboligtilladelse.

Flexboligordningen er indført som led i regeringens indsats mod forfald af boliger i områder med affolkning i landdistrikterne. Formålet med ordningen er at modvirke affolkning i landdistrikterne og undgå at unødig mange boliger står og forfalder.

Boligejeren kan med en sådan tilladelse frit benytte boligen til fritidsformål eller som helårsbeboelse. Boligen ændrer ikke status, men ejeren undgår bopælspligten.

Flexboligtilladelsen følger ejeren af ejendommen og skal derfor gensøges ved salg eller overdragelse. En køber eller sælger kan bede kommunen om en forhåndstilkendegivelse om hvorvidt de kan få en flexboligordning ved køb af ejendommen.

I Holbæk Kommune er det besluttet, at ordningen geografisk afgrænses til at omfatte hele Orø inklusive Bybjerg, landsbyer og landdistrikter.
Det omfatter ikke byer, der i kommuneplanen er udlagt som hovedby, større centerbyer, mindre centerbyer og lokalcenterbyer, hvor det er hensigtsmæssigt for lokalsamfundet at fastholde bopælspligten. Der gives derfor ikke flexboligtilladelser i Holbæk by, Jyderup, Tølløse, Svinninge, Regstrup/Nr. Jernløse, Mørkøv, Undløse, Vipperød, St. Merløse, Udby, Hagested, Gislinge, Kundby, Tuse, Knabstrup og Ugerløse.

Kommunen laver en helhedsvurdering hvorvidt der kan gives en flexboligtilladelse blandt andet ud fra: 

  • At den ligger i et af de geografiske områder, hvor kommunen har besluttet, at der kan udstedes flexboligtilladelser
  • At ejendommen ikke er omfattet af landbrugspligt
  • At der ikke er bopælspligt som følge af en lokalplan
  • At det ikke er i strid med anden lovgivning
  • Ejendommens attraktivitet på baggrund af ejendommens beliggenhed, boligens størrelse og stand samt eventuelt periode som boligen har været forsøgt solgt. 

Vær opmærksom på

  • at tilladelsen er personlig og derfor bortfalder ved ejerskifte
  • at der iflg. sommerhuslovens §1 ikke må ske erhvervsmæssig udlejning af boligen
  • Kommunen har mulighed for at ændre på kriterier og blandt andet ændre på den geografiske udbredelse for nye tilladelser

Kontakt

Alle henvendelser vedrørende flexbolig-ordningen kan mailes til: flexbolig@holb.dk 

Senest opdateret 22-04-2024