Regler og paragraffer

Her kan du læse mere om de regler og paragraffer, der gør sig gældende, når flygtninge skal have en bolig.

Regler for istandsættelse

Holbæk Kommune skal overfor udlejer garantere, at en bolig bliver sat i stand, når en flygtning flytter ud, jf. Boligstøttelovens § 70. Rent praktisk skal udlejeren sende en ansøgning til kommunen om garanti, når flygtningen er flyttet ind.

Holbæk Kommunes eventuelle udgifter til istandsættelse, når en flygtning flytter fra et lejemål, refunderes fuldt ud af staten jævnfør Boligstøttelovens § 75, pkt. 3.

Regler for udgifter til lejetab

Kommuner indgår typisk aftaler med udlejere om at have råderet over et antal boliger til nyankomne flygtninge. Holbæk Kommune skal betale husleje fra den dato, hvorfra boligen står til rådighed, til den bliver udlejet, jf. Boligstøttelovens § 71.

Har Holbæk Kommune eksempelvis råderetten over en bolig fra 1. februar, og bliver boligen først lejet ud pr. 1. maj, så skal kommunen betale huslejen for februar, marts og april måned. 

Du kan læse mere om boligplacering af nyankomne flygtninge hos Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Senest opdateret 24-01-2023