Grundejerforening

De fleste parcelhusarealer i Holbæk Kommune er med i en grundejerforening, som sørger for pleje af fællesarealer, snerydning og andre ting af fælles karakter.

Stiftelse af en grundejerforening

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et område. Den enkelte grundejer har typisk pligt til at være med i foreningen.

En grundejerforening står typisk for administrationen af private fællesveje, pleje af fællesarealer, kloakering, beskæring, snerydning og vejbelysning.

Vedtægterne for grundejerforeningen er et fælles regelsæt. Du skal være opmærksom på, at Holbæk Kommune i visse tilfælde skal godkende vedtægterne for grundejerforeningen. Det kan stå i lokalplanen for området, at der skal oprettes en grundejerforening, og at kommunen skal godkende vedtægterne. Hvis dette er tilfældet, skal grundejerforeningen derfor huske at sende vedtægterne til godkendelse hos os.

For at hjælpe jer godt i gang med at stifte en grundejerforeningen, har vi lavet en pjece; Grundejerforening - hvornår og hvordan.

Pjece: Grundejerforening - hvornår og hvordan

Vedtægter

I pjecen henviser vi til nogle standardvedtægter.

Her finder du standardvedtægterne i pdf-format.

Ønsker du at bruge vedtægterne som udgangspunkt, kan du hente dem i word-format.

Her finder du standardvedtægterne i word-format. 

Senest opdateret 02-05-2024

Find din grundejerforening

I kommunens digitale kort kan du søge efter de forskellige grundejerforeningers dækningsområde. 

Gå til kortet her