Skorstensfejer

Skorstensfejer fejer skorsten

Det er bestemt ved lov, at du skal have fejet din skorsten. Det er også bestemt hvor tit.

I Holbæk Kommune er der tre skorstensfejermestre:

  • Bent H. Jensen, Labæk 55E, 4300 Holbæk, tlf.: 2463 0604
  • Brian Hedblom Andersen, Rugvænget 16, 41 Ringsted, tlf.: 2041 5346
  • Jimmie Larsen, Holbækvej 131 A, 4500 Jyderup, tlf.: 2946 64644

Nederst på siden kan du klikke videre til et kort, hvor du kan finde din skorstensfejer.

Ejendomme i de gamle Jernløse og Holbæk kommuner skal kontakte Bent H. Jensen.
Ejendomme i den gamle Tølløse Kommune skal kontakte Brian Hedblom Andersen.
Ejendomme i de gamle Tornved og Svinninge kommuner skal kontakte Jimmie Larsen.

Du skal selv betale for skorstensfejningen, og du har også pligt til at sørge for, at skorstensfejeren har adgang til skorstene, brændeovne, fyr osv.

Nedlæggelse og oprettelse

Hvis du vil nedlægge din skorsten ved for eksempel installation af naturgas, skal skorstenen afmeldes hos skorstensfejeren. Tilsvarende skal den tilmeldes, hvis den igen skal benyttes. Nyopførte skorstene skal også tilmeldes hos skorstensfejeren.

Lovgivning

Skorstenen skal normalt renses mindst en gang om året. Hvis du har pejs, brændeovn eller lignende skal denne også renses og efterses. Skorstensfejeren kan i nogle tilfælde vurdere, at det er nødvendigt at rense skorstenen oftere.

Du skal selv betale for det lovpligtige skorstensfejerarbejde. Og du har pligt til at sørge for, at skorstensfejeren har adgang til skorstene, brændeovne, fyr osv.

Det lovpligtige skorstensfejerarbejde er bestemt i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.

Gå til bekendtgørelsen

Hvad koster en skorstensfejning?

Betaling for det lovpligtige skorstensfejerarbejde følger KLs vejledende takster for skorstensfejning. 

Har du spørgsmål til gebyret for skorstensfejning eller behov for andre oplysninger vedrørende din skorsten, skal du kontakte din skorstensfejer.

Find din skorstensfejer

Her kan du finde et kort som viser de enkelte områder som hver enkelt skorstensfejermester har. 

Kort over skorstensfejerområderne i Holbæk Kommune

Værd at vide om brændeovne og pejse

Installering af brændeovn eller pejs

Når du skal have monteret en brændeovn eller pejs, er der flere regler og love, som du er forpligtet til at følge. De gælder, uanset om du køber en splinterny brændeovn, eller du køber en, som tidligere har været i brug.

I monteringsvejledningen til din brændeovn er beskrevet regler for placering af brændeovnen.
I bygningsreglementet er yderligere beskrevet forhold om krav til røgspjæld og endelig er der i brændeovnsbekendtgørelsen endvidere beskrevet krav til fyringsanlægget og aftrækssystemet (skorstenen).

Du kan selv opsætte en brændeovn eller pejs, hvis du selv har kompetence til dette:
Der er ingen lovgivning, der forbyder dig at opsætte den selv. Det er dog alligevel en god idé at få en professionel montør eller fagperson til at gøre det.
Du skal dog overholde de bestemmelser, der er angivet i lovgivningen. Derfor er det dit ansvar, at retningslinjerne bliver overholdt, hvis du selv monterer den. Anvender du en håndværker eller en teknisk rådgiver, er det dem, der er ansvarlige for det, hvis noget ikke er, som det skal være.

Skorstensfejeren skal godkende din brændeovn eller pejs

Uanset, om du installerer en ny eller brugt brændeovn eller pejs, er det et krav, at skorstensfejeren kan godkende installationen i sin helhed, før du begynder at bruge den.

Din skorsten skal renses minimum 1 gang årligt. Dog kan der være behov for yderligere rensning, hvis flere ovne er tilsluttet den samme skorsten, eller hvis brændeovnen bliver brugt meget.
Det er op til skorstensfejeren at vurdere, hvor ofte din skorsten skal renses. Du skal selv tilmelde skorstensfejning, ligesom du selv har ansvaret for at afmelde den igen, hvis du ikke bruger din skorsten.

Ejerskifteordning for brændeovne


Den 1. august 2021 trådte den nye ejerskifteordning for brændeovne i kraft.
Den nye ordning betyder, at hvis en brændeovn er produceret før 2003, skal den skiftes eller skrottes. Dette skal ske senest 12 måneder efter, at du som køber har overtaget boligen.
det er køber, der er forpligtiget til at skifte eller skrotte den gamle brændeovn.
Der er dog visse undtagelser for de nye regler for bestemte fyringsanlæg

Hvis du har en brændeovn eller et andet fyringsanlæg, som er blevet installeret efter d. 26. januar 2015, er det kun tilladt, at du fyrer efter de fyringsprincipper, der er godkendt for brændeovnen. Du kan læse i prøvningsattesten, hvilket fyringsprincip brændeovnen er godkendt til.

Senest opdateret 01-02-2024