Skel og hegn

Fælleshegn, egne hegn, træer i skel - hvad er hvad?

Et hegn kan have mange udformninger. Det kan være en hæk, et plankeværk, et raftehegn, et trådhegn, en række træer eller en mur. Få overblik her.

Hegn

Her skelnes mellem tre kategorier:

  • Fælleshegn er hegn, som er rejst i fællesskab, og det står som regel i skellet mellem to grunde.
  • Egne hegn er rejst af ejeren alene og står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 meter fra skellet.
  • Indre hegn er hegn, som enten ikke følger skellinjen, eller som står mere end 1,75 meter fra skellet. Indre hegn er ikke omfattet af hegnsloven.

Hovedreglerne for hegn ved boligbebyggelser finder du i hegnsloven. Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Du må derfor ikke rejse et nyt hegn i skel eller ændre et fælleshegn, før du har aftalt dette med din nabo. Hvis I ikke kan blive enige, skal I bruge reglerne i hegnsloven.

Træer

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn.

Et hegnsyn kan vurderer, om træerne har karakter af et hegn. Vurderingen bygger blandt andet på, hvor mange træer der er, og om de er ensartede og af samme størrelse. Træerne skal stå på række, med kort indbyrdes afstand og ikke længere end 1,75 meter fra skellet. Træerne skal desuden samlet udgøre en hegnsfunktion, det vil sige stå så tæt at man ikke kan passere gennem trærækken. Endelig skal træerne udgøre en væsentlig del af skellets længde.

Ifølge hegnsloven må et træ ikke vokse ind i et fælleshegn og beskadige det, og træets grene må ikke være til fare for andre. Træer må heller ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund med haveredskaber eller lignende. Hvis du ønsker at klage over, at naboens træer skygger, eller at grenene vokser ind over din grund eller lignende, skal du lægge sag an ved den lokale underret, Retten i Holbæk. Hvis træerne udgør et hegn, kan du i stedet henvende dig til Hegnsynet i kommunen.

Læs pjecen Hegn og godt naboskab

Lovgivning

Der kan være andre bestemmelser om hegn, som for eksempel findes i lokalplaner, tinglyste servitutter m.v. Disse bestemmelser går forud for hegnsloven.

Åbn Bekendtgørelse af lov om hegn

Åbn Bekendtgørelse om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven

 

Senest opdateret 22-04-2024