Hegnsyn

Er du og din nabo blevet uenige om et hegn, kan du bede det uafhængige nævn Hegnsynet se på sagen.

Lav en aftale med din nabo

I første omgang bør du og din nabo prøve at lave en aftale om det hegn, I er uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan du bede Hegnsynet om at foretage en hegnsynsforretning, hvortil både du og din nabo indkaldes.

Ifølge retsplejeloven har den, der klages over, altid krav på at se både klagen og andre dokumenter i sagen.

Hegnsynet

Hegnsynet er et uafhængigt nævn, der består af tre personer udpeget af kommunalbestyrelsen.

Læs mere om Hegnsynet her

Hegnsynet træffer afgørelser i sager, hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud. Hegnsynet vil søge at få naboerne til at indgå et forlig. Kan det ikke lade sig gøre, afgør Hegnsynet sagen.

En hegnsynsforretning koster for tiden 2.100,- kr. Det er Hegnsynet, der fastsætter fordelingen af beløbet. Som udgangspunkt er det den person, der taber sagen, som skal betale hegnsynet.

Anmodning om hegnsynsforretning skal ske skriftligt.

Elektronisk anmodning om hegnsyn

Du kan også udfylde et skema til anmodning om hegnsyn. Skemaet må du så udskrive og skanne/affotografere og sende til Hegnsynets sekretariat.

Skema til anmodning om hegnsyn

En forudsætning for at Hegnsynet kan træffe en afgørelse vil normalt være, at parterne er enige om hegnets placering i forhold til skellet. Er parterne uenige om hegnets placering i forhold til skellets beliggenhed, må skellet fastlægges af en landinspektør. Det er kun landinspektører, der er autoriseret til at afsætte gyldige skel.

Nyttige links

Her finder du hegnsloven med kommentarer
Her finder du hjemmesiden Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Her finder du hegnsloven

Du kan finde yderligere information om hegnsloven på nedenstående side

Hegnsloven og Hegnsyn 

Senest opdateret 22-04-2024