Anmodning om hegnsyn

Her kan du digitalt anmode om at få afholdt et hegnsyn.

Hegnsynet kan efter hegnsloven behandle nabotvister om:
- fælleshegn (hegn i naboskel),
- egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel),
- grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen,
- grene, der er farlige for naboejendommen,
- grene fra skove, der er generende for naboejendommen.

Hegnsynet kan kun behandle tvisterne, hvis du beder om det skriftligt.

Efter hegnslovens § 34, stk. 2, har en grundejer, der vil klage til hegnsynet, pligt til at give de oplysninger, som vi beder om i den digitale anmodning. Hegnssagen kan ikke behandles, og der kan ikke indkaldes til besigtigelses- og forhandlingsmøde, før hegnsynet har modtaget de nødvendige oplysninger.

Hvis du ikke er ejer af ejendommen, skal du sørge for at vedhæfte en fuldmagt til Hegnsynet.

Her kan du hente en fuldmagt til udskrift

Du skal oplyse matrikelnummer og ejerlav på den/de ejendomme, hvor du klager fra og på den/de ejendomme, som du klager over.

Her kan du søge om oplysning om matrikelnumre.

Gå til digital anmodning om hegnsyn

Senest opdateret 22-04-2024