Børnehus i Jyderup

Der skal bygges et nyt børnehus i Jyderup, som erstatter børnehuset Sølyst.
Børnehusets nye placering er ved siden af skoven og placeringen vil dermed understøtte børnehusets naturprofil.

Nyt børnehus i Jyderup

Holbæk Kommune planlægger opførelse af nyt børnehus i et naturskønt område i Jyderup.

Det nye børnehus bygges i et naturskønt område nær Stokkebjerg Skov i Jyderup. Grunden ligger tæt på skoven, på en lukket vej, og tæt på et område udlagt til boliger. Børnehuset planlægges med udgangspunkt i en pædagogisk profil indenfor natur, science og bevægelse.

Børnehusets værdier er:

  • SANSER – krop, motorik, føle, røre, mærke sig selv
  • ALSIDIGHED – foranderlighed, mangfoldighed, forskelligartethed
  • NATUR og SCIENCE – natur ude og inde, kreativitet, fantasi, nysgerrighed, eksperiment, matematik og teknik
  • SAMHØRIGHED – ro, tryghed og fællesskab

Børnehuset opføres med en kapacitet på i alt 6 grupperum, som kan rumme op til 124 børn, fordelt på 12-14 vuggestuebørn eller 24 børnehavebørn pr. grupperum. 

Der er godkendt en lokalplan for børnehuset.

Udbud af projektet

Arkitekt og bygherrerådgiver Anders Køhler-Johansen fra arkitektvirksomheden ARKIPLUS A/S bistår Holbæk Kommune med bruger- og borgerinddragelse, byggeprogram og udbudsmateriale samt udbud.

Projektet udbydes i totalentreprise. Der er indbudt i alt 5 totalentreprenører til at afgive tilbud. Tilbud evalueres af et bedømmelsesudvalg, som er sammensat med deltagere fra byggeudvalget, der bistod med udbudsgrundlaget. Herudover er bedømmelsesudvalget repræsenteret med politikere for Udvalget for Børn og skole. Vinderprojektet (totalentreprisetilbud) behandles politisk og umiddelbart herefter, kontraktindgåelse med vinderprojektets totalentreprenør. Nedenfor følger vejledende tidsplan.

Tidsplan

Byggeperioden er fra marts 2023 til maj 2024. Projektet forventes afsluttet juni 2024

Senest opdateret 23-04-2024