Børnehus i Tuse

Børnehuset ''Tusenfryd'' i Tuse, renoveres og ombygges, med fokus på at skabe rammer til bevægelse både i og udenfor det nye børnehus.

Børnehuset i Tuse

Børnehuset (”Tusenfryd”) er en pædagogisk idrætsinstitution, certificeret under Dansk Idrætsforbund og det er et helt grundlæggende element i alle dele af projektet. Der er indtænkt bevægelse både i og udenfor det nye børnehus.

Der lægges vægt på trivsel i harmoniske rammer, hvor der er tæt kontakt til naturen mellem ude og inde. Et af børnehusets særkende bliver en stor bevægelsessal, hvor børnehusets pædagogiske idrætsprofil kan udleves. Herudover etableres et sansehus med mulighed i fordybelse.

Børnehusets kapacitet bliver 12 grupperum med plads til 228 børn inkl. legestue til dagplejen. Herudover planlægges ny legeplads og udearealer med vild natur, som fremmer og styrker biodiversitet.

Lokalområdet og fritidsbrugere har været involveret i udarbejdelse af byggeprogrammet og har i forlængelse heraf bl.a. arbejdet for, at der bliver mulighed for at bruge udearealer, fællesområder, herunder bevægelse- og idrætsområder, møderum samt køkken og spiserum uden for børnehusets åbningstid.

Herudover planlægges der trafiksanering af området ved børnehuset, Tuse skole og Tuse hallen, for at forbedre trafikafvikling og parkeringsfaciliteter. Der sikres adgang til og gennem udearealer samt bevarelse af eksisterende stisystem.

 Projektbeskrivelse

Udbud af projektet

Arkitekt og bygherrerådgiver Anders Køhler-Johansen fra arkitektvirksomheden ARKIPLUS A/S har bistået Holbæk Kommune med brugerinddragelse, byggeprogram og udbudsmateriale samt udbud. Byggearbejdet har været udbudt, som totalentreprise i indbudt licitation. Der var indbudt i alt 5 totalentreprenører til at afgive tilbud.

Totalentreprisen er vundet af Totalentreprenør JJ Tømrer og Snedker A/S.

 Projektet planlægges som bæredygtigt byggeri med henblik på at opnå minimum DGNB-certificering guld.

Projektet forventes afsluttet i foråret 2024.

Senest opdateret 23-04-2024