Interessetilkendegivelse - Entreprenører og Rådgivere

Interessetilkendegivelse for Entreprenører og Rådgivere vedrørende tilbud på bygningsarbejder til Holbæk Kommune

Her kan du tilkendegive din interesse i at løse opgaver inden for vedligehold, renovering og større anlæg af kommunens bygninger.

I Holbæk Kommune går vi ind for størst mulig åbenhed om, hvordan vi anvender de midler, der er til rådighed.

Ved valg af entreprenør og rådgivere følger kommunen Tilbudsloven og EU-udbudsdirektiv, men udbuddene vil vi forsøge at tilrettelægge, så det er muligt også for mindre firmaer at være med enten i direkte bud eller som led i en fagentreprise.

Det skal bemærkes, at indsendelse af en interessetilkendegivelse ikke er det samme som en garanti for at blive indbudt til opgaver, ligesom der ikke er garanti for at få tildelt opgaver. Her følges gældende love, regler og vejledning og det hensyn, at vi kan forvalte kommunens midler bedst muligt.

Det er kommunen, der i sidste ende afgør, hvem der skal have opgaven.

Du kan principielt udfylde interessetilkendegivelsen hele året. Vi opfordrer til at du gør det én gang årligt, hvis du er interesseret i at medvirke i de kommunale udbud. 

Når du indsender tilkendegivelsen, vil du modtage en kvittering på den e-mailadresse som du oplyser i tilkendegivelsen, og du vil blive registreret i kommunens IT-system.

Du kan til enhver tid, bede om at dine oplysninger bliver slettet.

Udfyld interessetilkendegivelse

Forpagtning af jord

Har du spørgsmål vedr. forpagtning af jord, kontakt Vækst og Bæredygtighed
via ejendomsadministration@holb.dk

Senest opdateret 28-02-2023