Godkendelse af virksomheder

Der kan være godkendelse- og miljøkrav ved etablering og drift af en virksomhed.

Godkendelse af virksomheder

Du kan læse reglerne i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder.

Læs bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed


Hvis ansøgningen handler om en bilag 1-virksomhed, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 3. 
Hvis ansøgningen vedrører en bilag 2-virksomhed, der ikke er omfattet af bilag 5, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 4. For nærmere oplysninger henvises der til kapitel 4.

Miljøkrav til restaurationer

Holbæks daværende byråd har vedtaget en forskrift om miljøregulering af visse aktiviteter for restaurationer i kommunen.

Læs forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer

Miljøkrav til autoværksteder

Inden etableringen af et autoværksted skal der indgives en anmeldelse til kommunen.

Her finder du anmeldelsesskema til autoværksteder

Miljøkrav til opbevaring af olier og kemikalier

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en forskrift, som beskriver hvordan du som virksomhed skal opbevare olier og kemikalier, for at minimere risikoen for forurening af jord, grundvand, søer, vandløb, og fjorden/havvand, samt for at undgå spild til kloaksystemet.

Læs forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier i Holbæk Kommune

Tilsynsrapporter og afgørelser 

På Digital MiljøAdministration kan du finde virksomhedernes tilsynsrapporter, miljømyndighedernes tilsynsberetninger og andre afgørelser omkring virksomheder.

Gå til Digital MiljøAdministration

 

 

Senest opdateret 16-03-2023