Afklaring

Hvis du ikke længere kan varetage dit nuværende arbejde eller tidligere erhverv kan du i samarbejde med jobcentret indgå i et forløb om afklaring af din arbejdsevne. Det er med henblik på, at du får tilkendt fx fleksjobordning, ressourceforløb eller førtidspension.

En afklaring af din arbejdsevne indebærer, at din jobkonsulent sammen med dig udarbejder en plan for, hvilke beskæftigelsesrettede indsatser, der er relevante for afklaringen. Foruden virksomhedspraktik kan afklaringen indeholde fx opkvalificering til andet arbejdsområde, kurser samt vejledning om, hvordan du kan håndtere dine helbredsproblemer i relation til job.

I planen kan også indgå sundhedsindsatser i form af træningsforløb eller funktionsafklaringer. Der vil være en opmærksomhed på, om du har behov for sociale indsatser i form af fx personlig støtte eller praktisk hjælp.

Når afklaringsforløbet er afsluttet, udarbejder din jobkonsulent en forberedende rehabiliteringsplan samt indhenter en lægeattest fra din læge. Planen forelægges rehabiliteringsteamet, som indstiller dig til fx fleksjobordning, ressourceforløb eller førtidspension.

Planen er også et beslutningsgrundlag i forhold til eventuel revalidering. Hvis afklaringen viser, at du på et tidspunkt vil kunne komme i ordinært arbejde, er revalidering en mulighed. 

Læs om rehabiliteringsteamets opgaver her

En afklaring af din arbejdsevne kan udmunde i forskellige tiltag:

Revalidering, hvis du har en uddannelse, men ikke længere kan varetage denne arbejdsfunktion pga. helbredsmæssige udfordringer. Du kan også blive afklaret til revalidering hvis du ikke har nogen uddannelse. For at blive afklaret til revalidering skal arbejdsområdet været et efterspurgt fag og stå på arbejdsmarkedsbalance-listen.

Læs om faget er på arbejdsmarkedsbalance-listen

  • Fleksjob – for at være berettiget til et fleksjob skal du være under 65 år. Din arbejdsevne skal være varigt nedsat og alle muligheder for genoptræning og omplacering skal være undersøgt. Fleksjob kan både være hos private og offentlige arbejdsgivere.
  • Ressourceforløb - hvis din arbejdsevne er aktuelt meget nedsat, men der på længere sigt er et udviklingsperspektiv for din arbejdsevne, kan du blive bevilget et ressourceforløb.
  • Førtidspension – hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan varetage nogen former for arbejde og har en meget lav arbejdsevne kan du blive afklaret til førtidspension. Der er to måder hvorpå du kan søge om førtidspension; § 17 og § 18 i Lov om social pension.
    • Førtidspension efter § 17, dækker over ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag. De oplysninger der kan bruges til dette, er alt lægeligt der ligger i jobcentrets system i forvejen, - der kan ikke anmodes om ikke nye undersøgelser, men der kan indhentes allerede eksisterende oplysninger fra evt. sygehus eller speciallæge.
    • Førtidspension efter § 18, dvs. du indgår i et afklaringsforløb tilrettelagt af jobcentret: Her skal du deltage i en arbejdsprøvning for, at få afklaret og belyst din arbejdsevne og der kan anmodes om evt. undersøgelser ved speciallæger.
Senest opdateret 19-03-2024