Rehabiliteringsteamets opgaver og sammensætning

Hvis din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, så du ikke kan varetage et job på ordinære vilkår, så skal dit fremtidige forsørgelsesgrundlag afklares. Det kan fx være fleksjobordning, ressourceforløb eller førtidspension.

Det er rehabiliteringsteamet der indstiller til din fremtidige forsørgelse. Inden mødet med teamet skal du, i samarbejde med din jobkonsulent, udfylde en rehabiliteringsplan. Når din sag skal forelægges rehabiliteringsteamet, deltager du selv på mødet sammen med din jobkonsulent.

Rehabiliteringsteamets opgaver

Rehabiliteringsteamet skal sikre, at du er tilbudt alle relevante indsatser, som kan hjælpe dig tættere på arbejdsmarkedet og at din sag er tilstrækkeligt oplyst.

Når rehabiliteringsteamet har drøftet din sag med dig, udarbejder teamet en indstilling, så der efterfølgende kan træffes afgørelse om fx fleksjobordning, ressourceforløb eller førtidspension. Hvis rehabiliteringsteamet indstiller til førtidspension vil din sag gå videre til Pensionsnævnet, som træffer afgørelse i sagen. 

Du får indstillingen oplyst mundtligt i forbindelse med mødet. Du får den også tilsendt på skrift efterfølgende. Din jobkonsulent kan vejlede dig om det videre forløb efter mødet.

Hvem sidder i rehabiliteringsteamet?
Rehabiliteringsteamet er tværfagligt sammensat med repræsentanter fra kommunen og en læge fra regionen. Det består af:
• En medarbejder fra beskæftigelsesindsatsen, som også er mødeleder
• En læge (sundhedskoordinator) fra Region Sjælland
• En medarbejder fra socialindsatsen
• En medarbejder fra sundhedsindsatsen
• Hvis du er under 30 år, deltager en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Du er velkommen til at tage en bisidder med til mødet. En bisidder kan fx være en ven, et familiemedlem eller en repræsentant fra din faglige organisation.

Hvis du har spørgsmål om rehabiliteringsteamet, bedes du kontakte din sagsbehandler.

Senest opdateret 19-03-2024