Selvstændige med nedsat arbejdsevne

Du kan som selvstændig erhvervsdrivende kontakte jobcenteret, hvis du har en helbredsbetinget funktionsnedsættelse, som forringer din evne til at varetage arbejdet i din virksomhed.

Du kan som selvstændig erhvervsdrivende kontakte jobcenteret, hvis du har en helbredsbetinget funktionsnedsættelse, som forringer din evne til at varetage arbejdet i din virksomhed.

Hvis jobcentret vurderer, at du opfylder betingelserne for tilskud, kan du få udbetalt beløb fra kommunen.

Tilskuddet beregnes én gang om året og er som udgangspunkt gældende for et år ad gangen.

Årsindtægten opgøres på grundlag af virksomhedens skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster.

Se de aktuelle satser her

Senest opdateret 22-03-2024