Hjælp til forsørgelse

Du kan søge om økonomisk hjælp, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv eller din familie. Du skal opfylde en række betingelser for at få hjælp.

Hjælp til forsørgelse dækker over ydelserne som til dagligt omtales som kontanthjælp, uddannelseshjælp. Der er forskellige hensyn der er afgørende for hvilken af de nævnte ydelser der kan bevilges. Du kan læse om de forskellige typer af hjælp til forsørgelse herunder

Senest opdateret 13-03-2024