NYHED - nye regler for Ukrainske flygtninge

Folketinget har vedtaget ny lov den 31. marts 2024, som har betydning for visse Ukrainske flygtninge. Ændringerne er:
- muligheden for at modtage ydelse som enlig, selvom en ydelsesmodtager er gift.
- muligheden for at modtage et tilskud til forsørgelse af børn som ikke enge børn

Du kan læse om disse ændringer i artiklen herunder

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Hvis du ikke kan forsøge dig selv, kan du søge om hjælp til forsørgelse. Når du søger om hjælp til forsørgelse, skal du opfylde visse betingelser for at kunne modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Der er særlige betingelser der skal være opfyldt, for at en person kan modtage kontanthjælp. Her gælder nemlig et særligt opholdskrav og beskæftigelseskrav.

Hvis ikke disse betingelser opfyldes kan du i stedet for modtage Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Læs mere herunder

Fra 1. januar 2019 er der et krav om, at man skal have opholdt sig i Danmark, Færøerne eller Grønland i de seneste 9 ud af 10 år for at have ret til uddannelses- eller kontanthjælp.

For dig, der får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, betyder det, at datoen for, hvornår du eventuelt kan overgå til uddannelses- eller kontanthjælp kan ændre sig. Du vil dog få besked, hvis dette sker.

Hvis du er kommet til Danmark den 1. januar 2008 eller senere og du søger om økonomisk hjælp uden at kunne dokumentere, at du har haft ustøttet arbejdet i 2½ år inden for de seneste 10 år, vil du ikke kunne modtage kontanthjælp. I stedet for kan du have ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Du er desuden omfattet af beskæftigelseskravet, hvis du er genindrejst i Danmark, og har været afmeldt dansk folkeregisteradresse i en periode på mere end 12 måneder.

Du kan læse mere om Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse på borger.dk.

Klik her for at læse mere på borger.dk

Når man søger om hjælp til forsørgelse, er der normalt gensidig forsørgerpligt for personer, som er gift. Det betyder, at begge personerne i et ægteskab normalt skal bidrage til familiens forsørgelse.

Med virkning fra 1. april 2024 kan gift udlænding, i særlige tilfælde, kan få beregnet sin ydelse som enlig forsørger, selv om udlændingen har en ægtefælle i Ukraine. Det betyder at ydelsen for en enlig kan blive hævet fra 9.170 kr. pr. måned, i stedet for 13.105 kr. pr. måned (begge beløb er før skat).

Tre betingelser skal være opfyldt for at få hjælp som enlig forsørger:
- Udlændingen forsørger eget barn i hjemmet
- Udlændingens ægtefælle opholder sig i Ukraine og
- Udlændingens ægtefælle kan hverken helt eller delvist forsørge udlændingen og deres eventuelle fællesbørn.


Hvis du mener at du opfylder ovenstående betingelser, bedes du rette henvendelse til Holbæk Kommunes Ydelsesservice

Kommunen har mulighed for at udbetale 1.548,00 kr.(2024-niveau) pr. måned, som tilskud til udgifterne forbundet med at forsørge en mindreårig ukrainsk flygtning.

Fire betingelser skal være opfyldt for at få økonomisk tilskud:
- Barnets forældre opholder sig i Ukraine.
- Barnets forældre kan ikke forsørge barnet.
- Barnet og udlændingen, der forsørger barnet, har samme folkeregisteradresse i Danmark.
- Barnet og udlændingen har opholdstilladelse efter særloven.

Hvis du mener at du opfylder ovenstående betingelser, bedes du rette henvendelse til Holbæk Kommunes Ydelsesservice

Senest opdateret 29-04-2024