Hvis overvejer du at vende tilbage til dit hjemland, skal du vide at der findes en lang række af ydelser som kan betales til dig.

Repatriering skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem.

Økonomisk støtte
Du har, afhængig af din opholdstilladelse, mulighed for at få økonomisk hjælp.

Du kan modtage støtte, hvis du har fået opholdstilladelse som:

  • Flygtning
  • Familiesammenført til flygtning
  • Familiesammenført udlænding, der har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år
  • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark før 1983 eller er efterkommer af disse
  • Har dobbelt statsborgerskab (hvoraf det ene er dansk), men frasiger dig det danske statsborgerskab.

Du kan ikke modtage støtte, hvis du:

  • Ikke har opholdstilladelse i Danmark
  • Er dansk statsborger
  • Selv har midler til at etablere dig for i dit tidligere hjemland.


Ønsker du at få mere viden om repatriering?
For at få råd og vejledning om repatriering, skal du kontakte Dansk Flygtningehjælp.

Læs mere om repatriering på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside

 

Senest opdateret 15-04-2024