Socialt frikort

Et socialt frikort giver borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene et skattefrit beløb, uden at indtægten fradrages i borgerens offentlige forsørgelsesydelser.

Du kan læse mere om socialt frikort herunder

Et socialt frikort giver borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op til 41.280 kr. (2024) skattefrit pr. kalenderår, uden at indtægten fradrages i borgerens offentlige forsørgelsesydelser.

Holbæk kommune kan tildele dig et socialt frikort, hvis du opfylder nedenstående betingelser:

  • du har en særlig social problemstilling (fx hjemløshed, misbrug eller en psykisk lidelse)
  • du hverken har været under ordinær uddannelse eller haft en arbejdsindkomst på over 10.320 kr. (2024) inden for de seneste 12 måneder
  • du har opholdt sig i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år, jf. § 11 i lov om aktiv socialpolitik

Du kan rette henvendelse til din sagsbehandler i jobcentret eller hvis du har en sagsbehandler i Holbæk Kommunes Sociale indgang. Her kan du ansøge om et socialt frikort.

Kommunen skal én gang om året følge op på om personer med socialt frikort, fortsat opfylder betingelserne. Hvis du ikke opfylder betingelserne vil vi træffe afgørelse om at deaktivere dit sociale frikort. Hvis vi vil træffe afgørelse om at deaktivere det sociale frikort, vil du altid blive tilskrevet om dette inden det sker.

Holbæk Kommune foretager som udgangspunkt vores årlige opfølgning i foråret. Det betyder at vores næste opfølgning vil ske i foråret 2025.

Som modtager af et socialt frikort skal du være opmærksom på at du har pligt til at oplyse kommunen om ændringer, der medfører, at du ikke længere lever op til betingelserne for at få et socialt frikort.

 Ændringer som kan have betydning for din mulighed for at have et socialt frikort kan være:
- hvis du indenfor en periode på 12 måneder har arbejdsindkomst på over 10.320 kr. for almindeligt skattepligtigt arbejde.
- hvis du starter i ordinær uddannelse(hvor du modtager SU)

 Hvis ovenstående ændringer sker, skal du være opmærksom på at du skal orientere kommunen om ændringen.

Siden år 2018 har muligheden for et socialt frikort været ”et forsøg”(ordningen hed Lov om forsøg med et Socialt Frikort). I folketinget er der stillet forslag om at gøre ordningen permanent, med virkning fra 1. januar 2025. Folketinget skal stemme om det nye lovforslag i foråret 2024.

Senest opdateret 23-04-2024