Forbrugsafgifter

Rottebekæmpelse, skorstensfejergebyr, pumpe- og digebidrag opkræves fra 2022 via ejendomsskattebilletten.

Øvrige forbrugsafgifter opkræves og administreres af Fors A/S.

Du finder oplysning om afgifter på vand, varme, affald og spildevand på Fors A/S hjemmeside.

Senest opdateret 02-04-2024