Et sammenhængende borgerforløb - hvis du får hjælp fra mere end ét sted i kommunen

Et sammenhængende borgerforløb er et tilbud om et tættere samarbejde mellem de fagpersoner i kommunen, som hjælper dig.

Får du hjælp fra mere end ét sted i kommunen? Vil et tættere samarbejde mellem de fagpersoner, der hjælper dig, være en fordel for dig? Så er et Sammenhængende borgerforløb måske en mulighed.

Et sammenhængende borgerforløb rummer:

  • En tovholder for dine indsatser
  • En fælles plan for dine indsatser
  • Et tværfagligt team, hvor fagpersoner holder fællesmøder med dig om, hvordan du bedst kommer videre.

 

 

Et sammenhængende familieforløb er også en mulighed

Får dit barn eller din partner også hjælp fra kommunen? Så er det måske en ide at lave et sammenhængende forløb for familien.

Et sammenhængende borgerforløb er frivilligt og kræver dit samtykke

Et sammenhængende borgerforløb er frivilligt for dig. Derfor skal du give dit samtykke til, at dit team taler om dine indsatser på de fælles møder.

Sådan kommer du i gang

Interesseret? Så hør nærmere, næste gang du taler med din sagsbehandler eller anden fagperson. Du kan også ringe til din sagsbehandler eller fagperson på telefon 72 36 36 36. Det gælder også, hvis du er interesseret i et sammenhængende forløb for familien.

Tre elementer i sammenhængende borgerforløb

Din tovholder

Du er med til at vælge en tovholder fra kommunen, som sammen med dig skaber overblik, sammenhæng og inddrager dig i alle beslutninger.

Tovholderen vil typisk være den, som du kender bedst, for eksempel den sagsbehandler, du har mest kontakt med.

 

 

Dit team

Du og din tovholder aftaler, hvem der skal sidde i dit team på tværs af afdelinger.

Teamet består af fagpersoner fra kommunen, som du får hjælp hos.

Du er også velkommen til at tage et familiemedlem eller en ven med til møder.

 

Din fælles plan

Når du har møde med dit team, lægger I en sammenhængende plan for dine forløb, som giver mening for dig.

Planen skal medvirke til, at du kan tage et skridt ad gangen mod dine mål.

Senest opdateret 09-07-2024