Frit tandlægevalg for 0-15 årige

Børn og unge fra 0-15 år kan vælge at modtage tandpleje i privat praksis, og få tilskud på 65% af udgifterne

Ændringer vedr. frit valg af tandlæge pr. 1.januar 2018

Børn-og ungetandplejen 0-15 år

Pr. 1. januar 2018 kan børn og unge under 16 år frit vælge, om de ønsker at benytte tilbuddet i den kommunale tandpleje eller hos privatpraktiserende tandlæger. Valget gælder for det samlede tandplejetilbud.

Børn og unge under 16 år, der vælger at modtage tandpleje i privat praksis, kan få et tilskud på 65 % af udgifterne.

Tandregulering og andre særligt kostbare behandlingsydelser må først iværksættes, når tandlægen har sendt et behandlingsoverslag og dette er godkendt af den kommunale tandpleje.

Færdiggørelse af konkrete påbegyndte behandlinger skal som udgangspunkt færdiggøres der, hvor behandlingen er påbegyndt.

Der kan ikke skiftes tilhørsforhold før op til 1. år efter seneste behandlingsskift.

Forældremyndighedsindehaver skal orientere den kommunale tandpleje om valg af privatpraktiserende tandlæge før ydelserne kan modtages. Følgende blanket underskrives og sendes til den kommunale tandpleje.

Gå til blanket om valg af tandlæge

Senest opdateret 19-03-2024