Småbørn

Dit barn vil få den første invitation til tandplejen, når barnet er 2 ½ år. Skulle du inden da have brug for råd, vejledning eller et kig på barnets tænder, er du velkommen til at kontakte os.

Der er forskel på mælketænder og blivende tænder - derfor behandler vi heller ikke mælketænder og blivende tænder ens

Mælketænder er barnets første tandsæt og skal ikke holde hele livet.

Mælketænder er derfor også en periode, hvor vi har fokus på at barnet og familien får den bedst mulige hjælp til at udvikle gode tandplejevaner.  

Gode tandplejevaner handler mest af alt om, at man:

  • Går regelmæssigt til tandlægen
  • Børster tænder
  • Har en god balance mellem sunde og mindre sunde kostvaner

Så længe der kun er mælketænder i munden er vi derfor ikke kun optaget af at reparere huller.

Mange mælketænder med huller klarer sig fint uden at blive boret, hvis blot de bliver børstet.

Det er sjældent, at huller i mælketænderne har negative konsekvenser for de blivende tænder.

Boret er ikke den eneste mulighed for at standset et hul i en mælketand.

Vores behandlingsprincipper betyder, at du og dit barn vil få tilbudt meget andet end at blive boret. Vi behandler i dag mange huller i mælketænderne med:

Intensiveret tandbørstning:

  • Løbende kontrol
  • Lakering
  • Beslibning

Tryghed er vigtigt

Børn er forskellige. Nogle børn har brug for en langsommere start end andre Det er derfor også forskelligt, hvor hurtigt det enkelte barn vænner sig til tandlægebesøg. Alt efter behov kan det derfor i starten være nødvendigt med flere besøg i tandplejen, hvor barnet vænner sig til en ny situation.

Ved det første besøg viser og fortæller vi barnet om sug, vand, luft, lys og spejl. De bliver også inviteret til at få en 'køretur' i stolen. Har de lyst, tæller vi tænderne. 

Alle intervaller tilpasses det aktuelle behov og vurderes ved hver undersøgelse. Intervallet vil max. være 18 måneder.

Forældredeltagelse

For at kunne tilbyde de bedste rammer for dit barns tandlæge besøg, vil vi gerne have, at du som forælder deltager i undersøgelser såvel som behandlinger.
Indtil barnet er 10-12 år, er ansvaret for tænder og tandbørstning overvejende forældrenes. Derfor er det godt, hvis vi kan have en direkte kommunikation med jer.

I Danmark har en stor del af børn og unge en høj tandsundhed. Derfor vil tandlægebesøg for langt de fleste børn dreje sig om et enkelt besøg årligt. For nogle aldersgrupper måske mindre.

Amning, sut og sutteflaske

Baby med sutflaske

Amning er en af de bedste måder at ernære sit nyfødte barn på. Sundhedsstyrelsen anbefaler amning til barnet er et år gammel. 

Hyppig natamning efter barnet er fyldt 1 år har vist øget risiko for at give huller. Vi anbefaler derfor, at man er ekstra opmærksom på at få børstet barnets tænder grundigt.
Husk at daglig tandbørstning skal starte, når den første tand bryder frem, også selvom den ikke er helt frembrudt

Børn der bruger sut kan udvikle "suttebid" af forskellig grad. Jo længere tid barnet bruger sut, jo større risiko vil der være for, at barnet udvikler "skæve tænder" som det senere kan blive nødvendigt at rette med en bøjle.

Når barnet skal stoppe med sutten, er det vigtigt, at I vælger det tidspunkt, der passer jer og barnet bedst. Vælg altid et tidspunkt, hvor I har tid, ro og overskud

En sutteflaske bør kun indeholde modermælkserstatning eller vand.

Fra ca. 6 måneders alderen kan jeres barn begynde at drikke af kop/glas.

Når barnet er fyldt 1 år, bør sutteflasken ikke bruges mere.

Tandfrembrud

Tandfrembrud

De første tænder kommer som regel når barnet er omkring 7 måneder. Dette kan dog variere meget fra barn til barn. Normalt er det fortænderne i undermunden, som kommer først. Omkring 3 års alderen vil alle barnets 20 tænder være brudt frem.

Hvis barnet bliver urolig kan det skyldes ømhed i forbindelse med tandfrembrud. Det er en god idé at massere gummerne med en finger eller en blød babytandbørste. Det kan også hjælpe med en kold sut eller en bidering.

Børnetandbørstning

Pige der får hjælp til at børste tænder

Det er vigtigt, at du som forælder tager ansvaret for dit barns tandbørstning.

Det anbefales, at forældre børster tænderne på deres børn frem til 10-12 års alderen, hvor efter børnene løbende overlades ansvaret for tandbørstningen.
Børnene skal løbende øve sig i at børste tænderne rene. Et hjælpemiddel til at kontrollere om tænderne er blevet rene kan være "sladrepiller", der farver efterladte bakterier (kan købes på apoteket).

Senest opdateret 18-03-2024