Giftfrie materialer i byggeriet

Projektet NonHazCity 3 hjælper kommuner, iværksættere og enkeltpersoner med at opføre og renovere bygninger med giftfrie materialer for at beskytte sundhed og miljø.

NonHazCity3 (NHC3) tackler udfordringen med farlige stoffer i bygninger, byggepladser og byggematerialer. Vi vil udvikle 4 løsninger og lave pilot-projekter, udarbejde brugbare protokoller til at få disse kemikalier ud af vores hjem og arbejdspladser og ud af (vand)miljøet, herunder Østersøen.

Vores projekt er for kommuner, private iværksættere og beboere. Alle disse grupper skal træffe bedre beslutninger, når vi bygger, køber eller renoverer, hvis vi skal have en giftfri fremtid.

I en større sammenhæng skal vi alle træffe mere informerede beslutninger om kemikalierne i bygninger og byggematerialer fra design, konstruktion, indflytning, renovering og eventuel nedrivning.

I dag betragtes mange aspekter af bæredygtige bygninger isoleret. I projektet, NHC3, vil vi bidrage til et mere holistisk perspektiv, som vi håber, vil være bedre for vores sundhed og miljøets sundhed, samt være økonomisk attraktivt.

Kommuner, iværksættere og beboere træffer ikke de rigtige beslutninger, fordi de mangler bevidsthed om både problemet og potentielle løsninger. Ved at udvikle og formidle succesfulde pilotprojekter i hele BSR, vil vi tilbyde både viden og inspiration, der er nødvendig for en kemisk giftfri fremtid.

De 8 pilotprojekter, vi igangsætter i vores projekt, vil ikke kun gavne lokale organisationer og enkeltpersoner, men vil, hvis vi kan kommunikere dem i overensstemmelse med vores planer, være fyrtårne, der peger mod en mere bæredygtig fremtid i hele Østersøregionen.

Logo for Interreg-projekt

Senest opdateret 23-03-2023