Borgertopmøde om biogas

Sammen med Teknologirådet og Region Sjælland har Holbæk og to andre kommuner været med i et forsøg om at gå nye veje i borgerdialogen om vedvarende energianlæg.
I den forbindelse har Holbæk Kommune afholdt et borgertopmøde om biogas d. 28. oktober 2023.

10.000 borgere i kommunen fik indledningsvis en invitation om at ansøge om at deltage i Holbæk Kommunes første borgertopmøde. Ca. 250 borgere ansøgte om at komme i betragtning til at deltage. Af de 250 blev 110 udvalgt til at deltage ud fra bl.a. et ønske om diversitet i alder, bopælsadresse m.m. Kun ca. halvdelen mødte op til selve mødet, men de der mødte op var med til at skabe en nuanceret dialog om muligheder, udfordringer og hensyn ved et eventuelt biogasanlæg i Holbæk Kommune. 

Via nedenstående links kan du finde forskelligt materiale fra mødet: 

 

Nye veje til borgerinddragelse på vedvarende energianlæg

Erfaringerne fra Holbæk Kommune samt de to andre deltagende kommuner Vordingborg og Kalundborg, har Teknologirådet og Region Sjælland samlet i et inspirationskatalog.  

Læs kataloget "Fra modstand til medvind - Partnerskaber og inddragelse i den grønne omstilling"

Senest opdateret 02-01-2024