Se de udpegede områder til nye energianlæg

Her kan du se kortet over mulige områder, hvor der kan placeres vedvarende energianlæg.

Find kortet over udpegede områder her

Du kan zoome ind på kortet og se detaljerne for dit lokalområde.

Områderne er inddelt i primære (grønne) og sekundære (orange) positivområder. For de grønne områder gælder det, at der ikke umiddelbart er nogen planmæssige hindringer i forhold til at opstille den konkrete anlægstype i dette område. I de orange områder kan der være forhold, der skal belyses yderligere. For alle områderne gælder det, at der forud for opstilling af anlæg skal foretages en vurdering af det konkrete område og udarbejdes lokalplanlægning.

For yderligere information om kortudpegningerne, og hvilke hensyn de er baseret på, kan du læse mere på s. 26-33 i Den strategiske energiplan.

 

 

Senest opdateret 18-03-2022