Klimatilpasning

De seneste års store stormfloder, regnhændelser og voldsomme skybrud vider tydeligt, at klimaet forandrer sig og der er behov for klimatilpasning.

Strategi for Klimatilpasning indeholder en kortlægning af de udfordringer vi står overfor nu og i fremtiden i forbindelse med skybrud, stormflod, stigende grundvandsstand og oversvømmelser ved vandløb, samt ved tørke og hedebølger.

Derudover er der en række afledte klimrelaterede konsekvenser for vores landbrug og skovbrug, natur, by og infrastruktur, vandforsyning, energiforsyning, sårbare grupper og sundhed.

Klimatilpasning og din bolig

Hvis du ønsker at undgå skader i din bolig ved skybrud, stormflod eller storm, kan du se mange gode råd på hjemmesiden klimatilpasning.dk. Siden er lavet af en række ministerier, styrere og organisationer, som alle har viden om klimaændringer og klimatilpasninger.
Gå til klimatilpasning.dk

Klimatilpas din ejendom

Hvis du laver regnvandsfaskiner eller andre regnvandsløsninger i dit hjem, skal du huske at søge om tilladelse i kommunen.
Regnvandshåndtering

Risiko for oversvømmelse

Hvis du ønsker at få viden om hvordan risikoen for oversvømmelse er til netop din ejendom, kan du søge information på tingo.dk. Denne hjemmeside samler data om din ejendom fra flere datakilder og giver dig og godt overblik.
Gå til tingo.dk

Kystbeskyttelse

Ansvaret for beskyttelse af ejendomme / grunde langs kysterne ligger hos grundejeren.
I Strategi for Klimatilpasning for Holbæk Kommune, er der ud fra modelberegninger, beskrevet områder som kan være i risiko for oversvømmelse som følge af havvandsstigningerne og stormflod.


Hos Kystdirektoratet kan du læse mere om klimaændringer og kystbeskyttelse.
Gå til Kystplanlægger

 

Senest opdateret 10-04-2024