Kommunens eget energiforbrug

Holbæk Kommune har været klimakommune siden 2009 og har et mål om at nedsætte den kommunale CO2-udledning med 3 procent om året.

År 2020 har været et varmt år med et yderligere fald i graddage, hvilket har sænket varmeforbruget.

Vindenergiens andel af elforbruget i 2020 blev 45%, hvilket er et lille fald fra 2019, hvor vindenergiens andel af forbruget var 47 %. Dog er der blevet afbrændt færre fossile brændsler og derfor er der et lille fald i CO2 udledningen fra el.

Der er i 2020 ikke blevet brugt samme mængde energi grundet Covid-19 nedlukningen. Dette har medført at elforbruget, samt varmeforbruget er faldet i kommunen.

Grønt Regnskab viser Holbæk Kommunes CO2 udledning og energiforbrug i 2020. Find hele regnskabet via linket nedenfor. 

Grønt Regnskab for 2020

Senest opdateret 28-10-2021