Afmelding af olietank

Restindholdet i tanken skal opsuges og anlæg over jorden skal fjernes. Tanken skal også afproppes, så påfyldning ikke kan ske.
Sløjfning af tanken skal anmeldes til kommunen senest 4 uger før du sløjfer tanken.
Afmelding af olietanken skal ske på Byg og Miljø

Gå til Byg og Miljø her

Du skal vedhæfte følgende oplysninger ved anmeldelsen, når du sløjfer en olietank:

  • dokumentation for opsugningen og afblænding af tanken

Sløjfningsfrister for olietanke

Nedgravede olietanke af stål under 6000 liter, hvor alderen ikke kan bestemmes, skal straks sløjfes. Hvis olietanken er af plast er sløjfningsfristen 31. marts 2015. Hvis terminen er overskredet er tanken ulovlig.

Fjernelse af olietank

Du skal vedhæfte oplysninger klar, når du fjerner en olietank:

  • dokumentation for fjernelsen

Opgravningen af tanken skal inden 4 uger anmeldes til kommunen.

Lav en jordprøve

Af forsikringsmæssige hensyn anbefaler kommunen, at du som ejeren får udtaget en jordprøve når en nedgravet tank afblændes eller opgraves. Du kan bestille en prøvetagning og analyser hos et miljølaboratorie eller rådgivende ingeniørfirma. 

Senest opdateret 07-11-2023